Cho dung dịch [tex]CH_{3}COOH[/tex] có độ điện li [tex]\alpha[/tex]=1%, nồng độ [tex]C_{A}[/tex], pH

M

modernftfashion

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho dung dịch [tex]CH_{3}COOH[/tex] có độ điện li [tex]\alpha[/tex]=1%, nồng độ [tex]C_{A}[/tex], pH=a và dung dịch [tex]NH_{3}[/tex] có độ điện i [tex]\beta[/tex]=0,1%, nồng độ [tex]C_{B}[/tex], pH=b.Biết b=a+9. Quan hệ [tex]C_{A}[/tex]/[tex]C_{B}[/tex] là
 
Top Bottom