Toán 9 Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: a + b + c = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Edgarnguyen248

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng bảy 2017
158
111
61

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
211
Bắc Giang
Đã thất học :<
Gợi ý: [imath]a^5-a^2+3+bc\geq 3a+bc=(a+b)(a+c)[/imath]
Sau đó quy đồng và sử dụng [imath](a+b)(b+c)(c+a) \geq \dfrac{8}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca)[/imath]
 
  • Like
Reactions: 7 1 2 5
Top Bottom