Hóa 8 Cho 5,6g Fe tác dụng với 200g dung dịch HCl 7,3%.

0972162987

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng mười hai 2020
411
243
66
  • Love
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
ta có nFe = 0,1mol nHCl = 0,4 mol
a, Fe + 2HCl---->FeCl2 + H2
b,0,1--------------------->0,1 mol
=> V H2 = 0,1x22,4 = 2,24 l
c, mFeCl2 = 12,7 g, mHCl dư = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol =>mHCl dư = 7,3 gam
dễ thấy m dung dịch = 200 + 5,6 - 0,2 = 205.4 gam
=>% FeCl2 = 6,183%
=>%HCl = 3,554%
 
Top Bottom