Hóa 12 Cho 0,16mol al tác dụng vừa đủ vs dung dịch Hno3 thu được 0,03mol khí X và ddY

thaophuongtyrasamin

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2022
43
46
6
17
Thái Bình
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Cho 0,16mol al tác dụng vừa đủ vs dung dịch Hno3 thu được 0,03mol khí X và ddY. cho Y tác dụng với dụng dịch NaOH dư thu được 0,03mol khí Z. Tính số mon HN03 đã phản ứng?

mình cần lời giải chi tiết ạ
thaophuongtyrasaminTa có [imath]nAl = 0,16 \to n_e = 3.nAl =0,48[/imath] mol
Ta lại có Y + [imath]NaOH[/imath] có khí Z thoát ra vậy [imath]Z[/imath] là [imath]NH_3 : 0,03[/imath] mol
BT(e) ta có [imath]n_e = 0,03.8 + 0,03.n = 0,48 \to n = 8[/imath]
Vậy 1 mol khí X nhận 8 mol e nên X là [imath]N_2O : 0,03[/imath] mol
Ta có [imath]nHNO_3= 10nN_2O + 10nNH_4NO_3 = 0,6 mol[/imath]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức về nito tại đây.
 
  • Like
Reactions: thaophuongtyrasamin
Top Bottom