Sử 7 Chính sách nhà Tần - Hán - Đường

capiroushan@yahoo.com

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng tám 2018
63
17
26
18
Lâm Đồng
THCS Lộc Sơn

_Ann Thiên_

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tám 2018
66
119
31
Du học sinh
Sao Thủy
nêu những chính sách đối nội đối ngoại của nhà Tần - Hán - Đường của Trung Quốc

Trả Lời nhanh giúp mik nha!:Chuothong8:rongcon49:rongcon49

- Nhà Tần: gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam
- Nhà Hán: Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam
- Nhà Đường: Đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô họ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ của Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết.
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Triều đạiChính sách đối nộiChính sách đối ngoại
Nhà Tần- Thi hành một loại chính sách như chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.
- Ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước.
Gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam,...
Nhà Hán- Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.
- Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.
Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam.
Nhà Đường- Cử người thân tín đi cai quản các địa phương.
- Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.
- Giảm tô thuế, lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.
Đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ của An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ Trung Quốc mở rộng hơn bao giờ hết.
[TBODY] [/TBODY]
 
Top Bottom