Ngoại ngữ Chinh phục kĩ năng NGHE Tiếng Anh - MAGIC EARS

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án bài tập ngày 19.10.2021
Ex13: People are describing other people. What are they describing? Listen and check the correct answer.
1.

A: So is your boss young?
B: He's in his thirties, I guess. About 35.
2.
A: It's quite long.
B: What color is it?
A: It's light brown. And it's a little curly.
3.
A: He'sreallynotvery tall,about 175centimeters.
B: Oh yeah. That's not so tall.
4.
A: He looks about 17.
B: No, he's older than that. He's almost 25.
A: No, I don't believe it. He doesn't look
that old.
5.
A: She likes to wear it really short.
B: Yeah? And is it straight or curly?
A: Curly. Really curly. You can't miss her
when you see her.
6.
A: Is she short?
B: No, she's really tall. About 180 centimeters.
7.
A: Is she in her teens or her twenties?
B: I think she's in her twenties. She's really
nice. Do you want to meet her?
A: Yeah, sure.
8.
A: It's not really long but it's very straight.
And it's sometimes green!
B: Green!
A: Yeah. He sings in a rock band, I think.
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Age
2. Hair
3. Height
4. Age
5. Hair
6. Height
7. Age
8. Hair
----------------------
p/s: Mọi người ơi có tới 8 câu bài tập lận sao lại làm có 7 câu thôi vậy nè ;-;
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Bài tập ngày 21.10.2021
Ex14:Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.

a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 
Last edited:

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Bài tập ngày 21.10.2021
Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.

a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.
a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 
  • Like
Reactions: npan_184

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
1. a. 7:50
b. 7:15
2.

a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59

b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.

a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40

b. 1:14
7.
a. 9:30

b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05


Suýt lộn là có 7 câu :3
 
  • Like
Reactions: npan_184

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
Bài tập ngày 21.10.2021
Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.

a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
16
TP Hồ Chí Minh
Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.

a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 
  • Like
Reactions: npan_184

Hưng Gia...

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2021
30
452
56
Quảng Ngãi
THCS Trần hưng Đạo
Bài tập ngày 21.10.2021
Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.

a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
Bài tập ngày 21.10.2021
Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.

a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
1.
a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 
  • Like
Reactions: npan_184

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
Bài tập ngày 21.10.2021
Listen to these radio announcements. Circle the correct time
1.

a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
180
103
46
15
TP Hồ Chí Minh
1. Teacher: Hello, everybody. (1)_Carla ____.
I’m Carla. I’m your teacher.

2. Matt: Hi, I’m Matt. What’s your (2)______name_______?
Sally: Sally.
Matt: (3)_____Sorry____?
Sally: Sally!

3. Matt: What’s your phone number?
Sally: It’s (4)________07894132456_______

4. Ben: (5)______Hi_, Matt.
Matt: Hello. This is Sally. She’s in my salsa class.
Ben: Nice to meet you. (6)__My name is_________ Ben.
Sally: Nice to meet you, too.
Matt: Bye, Sally.
Sally: Goodbye, Matt. Bye, Ben.

5. Ben: Hi, Sally
Sally: Ben! Are you in the salsa class, too?
Ben: Yes, I am. How are (7)___you_____?
Sally: I’m very well, thank you. And you?
Ben: Fine, thanks … Great! (8)You are my partner ___________?
Sally: Yes! See you later, Matt.
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
180
103
46
15
TP Hồ Chí Minh
1.
a. 7:50
b. 7:15
2.
a. 10:45
b. 10:05
3.
a. 1:59
b. 2:05
4.
a. 11:10
b. 11:02
5.
a. 6:55
b. 6:15
6.
a. 1:40
b. 1:14
7.
a. 9:30
b. 9:13
8.
a. 5:55
b. 5:05
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
180
103
46
15
TP Hồ Chí Minh
1. What kind of app does Elspbeth use?
-> She uses a dating app.
2. What do you do if you like someone?
-> Swipe right if we like someone.
3. What's Elspbeth's mother going to do?
-> She is going to swipe all the men she likes and chooses the person she likes best.
4. What's Elspbeth going to do?
-> She is going to go on a date with the man her mother chooses.
 
Top Bottom