Ngoại ngữ Chinh phục kĩ năng NGHE Tiếng Anh - MAGIC EARS

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,483
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
 1. Bài tập ngày 12/10/2021
  Exercise 9: Listen and circle the correct answer
  1.Bob knows Cindy from__________

  a.work
  b.school
  c.home

  2. __________ is the person who answers the phone
  a.Tom
  b.Cindy
  c.Nancy

  3. Cindy can’t take the call because she is____________
  a.busy
  b.asleep
  c.not home

  4. The caller is Cindy’s_____________
  a.boss
  b.teacher
  c.friend​
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,404
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Exercise 9: Listen and circle the correct answer
1.Bob knows Cindy from__________

a.work
b.school
c.home

2. __________ is the person who answers the phone
a.Tom
b.Cindy
c.Nancy

3. Cindy can’t take the call because she is____________
a.busy
b.asleep
c.not home

4. The caller is Cindy’s_____________
a.boss
b.teacher
c.friend
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
Exercise 9: Listen and circle the correct answer
1.Bob knows Cindy from__________

a. work
b. school
c. home

2. __________ is the person who answers the phone
a. Tom
b. Cindy
c. Nancy

3. Cindy can’t take the call because she is____________
a. busy
b. asleep
c. not home

4. The caller is Cindy’s_____________
a. boss
b. teacher
c. friend
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,179
5,230
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
1.Bob knows Cindy from__________
a. work
b. school
c. home

2. __________ is the person who answers the phone
a. Tom
b. Cindy
c. Nancy

3. Cindy can’t take the call because she is____________
a. busy
b. asleep
c. not home

4. The caller is Cindy’s_____________
a. boss
b. teacher
c. friend​
 

Vũ Khuê

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
207
841
96
12
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
1.Bob knows Cindy from__________
a.work
b.school
c.home

2. __________ is the person who answers the phone
a.Tom

b.Cindy
c.Nancy

3. Cindy can’t take the call because she is____________
a.busy
b.asleep
c.not home

4. The caller is Cindy’s_____________
a.boss
b.teacher
c.friend
 
Last edited:

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
672
1,997
181
13
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
1.Bob knows Cindy from__________
a.work
b.school
c.home

2. __________ is the person who answers the phone
a.Tom
b.Cindy
c.Nancy

3. Cindy can’t take the call because she is____________
a.busy
b.asleep
c.not home

4. The caller is Cindy’s_____________
a.boss
b.teacher
c.friend
 

Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

TMod Anh (nghỉ phép dài hạn)
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,176
9,939
716
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Vì bài ngày hôm nay và hôm trước là giống nhau và đoạn script nên kết thúc bài tập hôm nay mình sẽ update luôn một lần nha!
Level: Elementary
Ex10: Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.
1.
HERE’S WHO CALLED
Name: _______________________
Telephone: ____________________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: _______________________
Telephone: ___________________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: _______________________
Telephone: ___________________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: _______________________
Telephone: ___________________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
 
Last edited:
 • Like
Reactions: Thiên Thuận

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,483
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Level: Elementary
Ex10: Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.
1.

HERE’S WHO CALLED
Name: _______Bob Jackson________________
Telephone: ________6913839____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: ____________Nancy___________
Telephone: ______3918246_____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Brian Kennedy______________
Telephone: _________2718914__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Miss Wilson______________
Telephone: ________Không có___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
Level: Elementary
Ex10: Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.
1.

HERE’S WHO CALLED
Name: _______Bob Jackson________________
Telephone: ________6913839____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: ____________Nancy___________
Telephone: ______3918246_____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Brian Kennedy______________
Telephone: _________2718914__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Miss Wilson______________
Telephone: ________Không có___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
 

Electro_Coral

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
774
2,723
286
Rừng Chinju
Long An
Ex10: Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.
1.

HERE’S WHO CALLED
Name: _______Bob Jackson________________
Telephone: ________6913839____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: ____________Nancy___________
Telephone: ______3918246_____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Brian Kennedy______________
Telephone: _________2718914__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Miss Wilson______________
Telephone: ________Không có___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you.
[TBODY] [/TBODY]
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,723
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
1.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Bob Jackson_________
Telephone: ______6913839________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you

2.
HERE’S WHO CALLED
Name: ____________Nancy___________
Telephone: ______3918246_____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Brian Kennedy______________
Telephone: _________2718914__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Miss Wilson______________
Telephone: ________???___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
ck-png.183408
 

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
672
1,997
181
13
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
HERE’S WHO CALLED
Name: __________Bob Jackson_____________
Telephone: _________6913839___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: __________Nancy_____________
Telephone: _______6913839____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: __________Brian Kennedy_____________
Telephone: ________2718914___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: ________Miss Wilson_______________
Telephone: _______do not have__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,404
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Ex10: Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.
1.

HERE’S WHO CALLED
Name: _______Bob Jackson________________
Telephone: ________6913839____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: ____________Nancy___________
Telephone: ______3918246_____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Brian Kennedy______________
Telephone: _________2718914__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Miss Wilson______________
Telephone: ________Khôm cóa__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
366
1,551
156
14
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
HERE’S WHO CALLED
Name: __________Bob Jackson_____________
Telephone: _________6913839___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: __________Nancy_____________
Telephone: _______6913839____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: __________Brian Kennedy_____________
Telephone: ________2718914___________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: ________Miss Wilson_______________
Telephone:___________________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
 

Hoàng Ngọc Huyền Vy

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười 2021
10
63
16
11
Hà Nội
Ex10: Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.
1.

HERE’S WHO CALLED
Name: _______Bob Jackson________________
Telephone: ________6913839____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
2.
HERE’S WHO CALLED
Name: ____________Nancy___________
Telephone: ______3918246_____________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
3.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Brian Kennedy______________
Telephone: _________2718914__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
4.
HERE’S WHO CALLED
Name: _________Miss Wilson______________
Telephone: ________Khôm cóa__________
Here’s the message:
...Please call
...He/ She will call you
[TBODY] [/TBODY]
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Cu li diễn đàn
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,312
5,958
801
EXERCISE 11
Level : INTERMEDIATE
Listen to a traveller meeting his guide at an airport. Mark the sentences true (T) or false(F). Correct the false sentences.
1. ___________Jake isn't very tired.
2. ___________He hasn't been to Europe before.
3. ___________His next flight is to Lisbon.
4. ___________He's travelling to a conference.
5. ___________He doesn't know anybody there.
6. ___________The tour includes visits to historic sites.
7. ___________He isn't planning to buy anything for himself.
8. ___________They don't have time to stop for lunch.
9.___________The weather forecast isn't very good.
10. ___________He's looking forward to the tour.


 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,483
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 11Level : INTERMEDIATE
Listen to a traveller meeting his guide at an airport. Mark the sentences true (T) or false(F). Correct the false sentences.
1. ______T_____Jake isn't very tired.
2. _____T______He hasn't been to Europe before.
3. ______F_____His next flight is to Lisbon.
4. _____T______He's travelling to a conference.
5. _____F______He doesn't know anybody there.
6. ______T_____The tour includes visits to historic sites.
7. _____T______He isn't planning to buy anything for himself.
8. _____F______They don't have time to stop for lunch.
9.______F_____The weather forecast isn't very good.
10. _____T______He's looking forward to the tour.
 

Electro_Coral

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
774
2,723
286
Rừng Chinju
Long An
EXERCISE 11:
Level : INTERMEDIATE

Listen to a traveller meeting his guide at an airport. Mark the sentences true (T) or false(F). Correct the false sentences.
1. ______T_____ Jake isn't very tired.
2. _____T______ He hasn't been to Europe before.
3. ______F_____ His next flight is to Lisbon.
4. _____T______ He's travelling to a conference.
5. _____F______ He doesn't know anybody there.
6. ______T_____ The tour includes visits to historic sites.
7. _____T______ He isn't planning to buy anything for himself.
8. _____F______ They don't have time to stop for lunch.
9.______F_____ The weather forecast isn't very good.
10. _____T______ He's looking forward to the tour.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,723
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Listen to a traveller meeting his guide at an airport. Mark the sentences true (T) or false(F). Correct the false sentences.
1. ___________Jake isn't very tired.
2. ___________He hasn't been to Europe before.
3. ___________His next flight is to Lisbon.
4. ___________He's travelling to a conference.
5. ___________He doesn't know anybody there.
6. ___________The tour includes visits to historic sites.
7. ___________He isn't planning to buy anything for himself.
8. ___________They don't have time to stop for lunch.
9.___________The weather forecast isn't very good.
10. ___________He's looking forward to the tour.
Listen to a traveller meeting his guide at an airport. Mark the sentences true (T) or false(F). Correct the false sentences.
1. _____T____Jake isn't very tired.
2. ____T____He hasn't been to Europe before.
3. ____F___His next flight is to Lisbon.
4. ____T___He's travelling to a conference.
5. ____F____He doesn't know anybody there.
6. ____F____The tour includes visits to historic sites.
7. ____T____He isn't planning to buy anything for himself.
8. ____F____They don't have time to stop for lunch.
9.____F____The weather forecast isn't very good.
10. ____T____He's looking forward to the tour.
 
Top Bottom