chia hỗn hợp thành 3 phần

H

homyduyentst

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chia m g 1 ancol va 1 axit thành 3 phần = nhau:
p1 +Na tạo 0,15 mol H2
P2 đốt taọ 0,9 mol CO2
p3 (H2SO4.nhiệt độ) thu được C5H10O2(este ko phan ứng tráng gương)
tinh giá trị m?
minh thử sử dụng suy luận và dùng bảo toàn khối lượng ko ra đáp án chính xac.các bạn gíup mình với.
:confused:
 
A

anhsangvabongtoi

chia m g 1 ancol va 1 axit thành 3 phần = nhau:
p1 +Na tạo 0,15 mol H2
P2 đốt taọ 0,9 mol CO2
p3 (H2SO4.nhiệt độ) thu được C5H10O2(este ko phan ứng tráng gương)
tinh giá trị m?
minh thử sử dụng suy luận và dùng bảo toàn khối lượng ko ra đáp án chính xac.các bạn gíup mình với.
:confused:

-gọi số mol ancol và axit là x,y (ancol và axit này là no, đơn chức vì tạo êste no, đơn chức)
-->x+y=0,15*2
giả sử ancol có công thức là CnH2n+2O--->số nguyên tử C của axit là 5-n (phải lớn hơn hoặc bằng 2 vì không có pư tráng gương mà)
-->nx+(5-n)*y=0,9
-->cho n=1,n=2,n=3 (không có n=4 nha vì lúc đó axit là C1-->este có pu tráng gương)
-->n=1 là thỏa
 
Top Bottom