Hóa 10 Chia 9,6 gam hh A gồm FeS và Fe3O4 thành hai phần bằng nhau

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
158
289
61
19
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chia 9,6 gam hh A gồm FeS và Fe3O4 thành hai phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 75 ml dd H2SO4 1M(loãng) thu được dung dịch X
Phần 2: Tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí B(ở đktc)
a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b)Tính % khối lượng mỗi chất trong hh A và tính V. Coi các pư xảy ra hoàn toàn.
c)Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m ?
 
  • Love
Reactions: huyenlinh7ctqp

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,035
4,706
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Chia 9,6 gam hh A gồm FeS và Fe3O4 thành hai phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 75 ml dd H2SO4 1M(loãng) thu được dung dịch X
Phần 2: Tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí B(ở đktc)
a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b)Tính % khối lượng mỗi chất trong hh A và tính V. Coi các pư xảy ra hoàn toàn.
c)Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m ?
N_B_S_1/2/5
a) E tự viết nhé
b) Gọi a, b là số mol mỗi chất ở từng phần
Phần 1: [imath]n_{H_2SO_4}=0,075 mol[/imath]
[imath]\rarr a+4b=0,075[/imath]
[imath]88a+232b=4,8[/imath]
Giải 2 pt 2 ẩn tính được số mol a, b
Phần 2:
Bảo toàn e ta có :
[imath]FeS \rarr Fe^{+3}+S^{+6}+9e[/imath]
[imath]3Fe^{+\frac{8}{3}} \rarr 3Fe^{+3}+1e[/imath]
[imath]S^{+6}+2e \rarr S^{+4}[/imath]
Từ đây tính được số mol [imath]SO_2[/imath]
c) Dung dịch X gồm [imath]FeSO_4, Fe_2(SO_4)_3[/imath]
Chất rắn sẽ gồm [imath]BaSO_4 : n_{BaSO_4}=0,075 mol[/imath], [imath]Fe_2O_3 : n_{Fe_2O_3}=\frac{n_{FeS}+3n_{Fe_3O_4}}{2}[/imath] ( Bảo toàn S và bảo toàn Fe )

Có gì không hiểu thì e có thể hỏi xuống phía dưới nhé!
Ngoài ra em có thể tham khảo thêm kiến thức tại : PHẢN ỨNG OXH - KHỬ + PP THĂNG BẰNG E & Tài liệu ôn tập Fe-Cr-Cu
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Chia 9,6 gam hh A gồm FeS và Fe3O4 thành hai phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 75 ml dd H2SO4 1M(loãng) thu được dung dịch X
Phần 2: Tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí B(ở đktc)
a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b)Tính % khối lượng mỗi chất trong hh A và tính V. Coi các pư xảy ra hoàn toàn.
c)Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m ?
N_B_S_1/2/5a. FeS + [imath]H_2SO_4[/imath] → [imath]FeSO_4[/imath] + [imath]H_2S[/imath]

[imath]Fe_3O_4[/imath] + 4[imath]H_2SO_4[/imath] → [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + [imath]FeSO_4[/imath]+ 4[imath]H_2O[/imath]

2FeS + 10[imath]H_2SO_4[/imath] → [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + 10[imath]H_2O[/imath] + 9[imath]SO_2[/imath]

2[imath]Fe_3O_4[/imath] + 10[imath]H_2SO_4[/imath] → 3[imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + [imath]SO_2[/imath]↑ + 10[imath]H_2O[/imath]

b. Ta có: x+4y=0,075
88x+ 232y=4,8
=>x,y=> % khối lượng mỗi loại

BT e: 9x+y=2.[imath]n_{SO_2}[/imath]
=> [imath]n_{SO_2}[/imath]=> V

c. Tính [imath]n_{SO_4^{2-}}[/imath] => m

Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
a. FeS + [imath]H_2SO_4[/imath] → [imath]FeSO_4[/imath] + [imath]H_2S[/imath]

[imath]Fe_3O_4[/imath] + 4[imath]H_2SO_4[/imath] → [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + [imath]FeSO_4[/imath]+ 4[imath]H_2O[/imath]

2FeS + 10[imath]H_2SO_4[/imath] → [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + 10[imath]H_2O[/imath] + 9[imath]SO_2[/imath]

2[imath]Fe_3O_4[/imath] + 10[imath]H_2SO_4[/imath] → 3[imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + [imath]SO_2[/imath]↑ + 10[imath]H_2O[/imath]

b. Ta có: x+4y=0,075
88x+ 232y=4,8
=>x,y=> % khối lượng mỗi loại

BT e: x+y=2.[imath]n_{SO_2}[/imath]
=> [imath]n_{SO_2}[/imath]=> V

c. Tính [imath]n_{SO_4^{2-}}[/imath] => m

Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
thuyduongne113Phương trình bảo toàn e sai rồi
Phải là 9x + y = 2*mol SO2
 
  • Love
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom