Chỉ số xà phòng hóa

T

thm.viu@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 1:một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa 89\% tristearin .chỉ số xà phòng hóa cả loại chất béo này là ( giải thích chỗ tính % rõ ràng một chút )
A 185 B 175 C 165 D 155
câu 2 : khi xà phòng hóa 2,52 gam chất béo A cần 90 ml dd KOH 0,1 M. mặt khác khi xà phòng hóa hoàn toàn 5,04 g chất béo A thu được 0,53 gam glixerol . tìm chỉ xà phòng hóa và chỉ số axit của chất béo( giải thích tính cả 2 chỉ số )
A 200 và 8 B 198 và 7 C 211 và 6 D 196 và 5
câu 3: để xà phòng hóa 199 kg triolein có chỉ số axit bằng 7 cần 14.1 kg NaOH. biết phản ứng xảy ra hoàn toàn . khối lượng xà phòng thu được là
a 103.223kg B 103.290 kg C 103.448kg D 103.065 kg
câu 4 cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH ,thu được 207.55 gam hh muối khan . khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là
A 31g B 32.36 g C 30g D 31.45g
bài 5: để xà phòng hóa 10kg chất béo có chỉ số axit bằng 5 , người ta đun chất béo với dd chứa 1,420 kg NaOH. sau khi phản ứng hoàn toàn , muốn trung hòa hh cần 500 ml HCl 1M
a) tính khối lượng glixerin và khối lượng xà phòng nguyên chất đã tạo ra
b) tính khối lượng phân tử trung bình M của các axit béo , biết cấu tạo của các axits béo tự do cũng giống như các axit béo để tạo ra chất béo
ĐA: a ) 1035g và 10342.5 g
b) 273.5đvC
( lời giải?)
 
Top Bottom