Sử 7 Chế độ phong kiến

Sakura - chan

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng chín 2018
98
123
21
Lào Cai
THCS Kim Tân

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Nội dungChế độ phong kiến
Châu Âu / Châu Á
Thời gian hình thành và suy vong
Nghề chính của cư dân
Hai giai cấp chính của xã hội
Đứng đầu nhà nước
[TBODY] [/TBODY]
Giúp mk zới (xin lỗi nha, mk ko biết cách tạo bảng:oops::oops:)​

Tớ cũng không biết tạo bảng :v Tớ viết các ý ra rồi cậu điền vào nhé =))

- Chế độ phong kiến ở Châu Âu :
+ Thời gian hình thành và suy vong : Hình thành từ thế kỉ XI - thế kỉ XIV , suy vong từ thế kỉ XV - thế kỉ XVI
+ Nghề chính của cư dân : Thủ công nghiệp - thương nghiệp
+ Hai giai cấp chính của xã hội : Lãnh chúa và nông nô
+ Đứng đầu nhà nước : Vua - lãnh chúa
- Chế độ phong kiến ở Châu Á :
+ Thời gian hình thành và suy vong : Hình thành từ thế kỉ VII - thế kỉ XV , suy vong từ thế kỉ XVI - thế kỉ XIX
+ Nghề chính của của dân : Nông nghiệp
+ Hai giai cấp chính của xã hội : Địa chủ và nông dân
+ Đứng đầu nhà nước : Vua
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Tớ nghĩ là tạo bảng ở đây là điền thông tin vào bảng ấy :33
Nội dungChế độ phong kiến
Châu Á
Chế độ phong kiến
Châu Âu
Thời gian hình thành và suy vongThế kỉ VII - XV Thế kỷ XI-XIV

Nghề chính của cư dân

nông nghiệp
Hai giai cấp chính của xã hội
+Địa chủ
+Nông dân

+ Lãnh chúa
+ Nông nô

Đứng đầu nhà nướcVuaLãnh chúa - Vua
[TBODY] [TR]
Thủ công nghiệp-thương nghiệp
[/TR]
[/TBODY]
 
Top Bottom