câu sinh hay và khó đây

  • Thread starter thongayngo98@gmail.com
  • Ngày gửi
  • Replies 2
  • Views 1,538

T

thongayngo98@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 quần thể TV người ta thấy ban đầu quần thể này chưa đạt TTCBDT về tính trạng màu hoa. Sau 1 thế hệ ngẫu phối người ta khảo sát và thống kê và thấy rằng tỷ lệ cá thể hoa đỏ đồng hợp giảm xuống chỉ còn 90% so với quần thể ban đầu và số cây hoa đỏ chiếm tỷ lệ 84% tổng số cây . biết alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn .Số cây dị hợp tử trong quần thể ban đầu là ????:confused:b-(@-):khi (154)::khi (142)::khi (150)::khi (21)::khi (54)::khi (74)::khi (180)::khi (201)::khi (40)::khi (189):
 
T

taolatao82

tạm giải thế này

1 quần thể TV người ta thấy ban đầu quần thể này chưa đạt TTCBDT về tính trạng màu hoa. Sau 1 thế hệ ngẫu phối người ta khảo sát và thống kê và thấy rằng tỷ lệ cá thể hoa đỏ đồng hợp giảm xuống chỉ còn 90% so với quần thể ban đầu và số cây hoa đỏ chiếm tỷ lệ 84% tổng số cây . biết alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn .Số cây dị hợp tử trong quần thể ban đầu là ????:confused:b-(@-):khi (154)::khi (142)::khi (150)::khi (21)::khi (54)::khi (74)::khi (180)::khi (201)::khi (40)::khi (189):


sau 1 thế hệ Số hoa đỏ = 84% => số hoa trắng = 16% => ts a = 0,4 , ts A = 0,6
=> AA = 0,36 => AA ở ban đầu = 0,36/0,9 = 0,4 => Aa ban đầu = (0,6- 0,4)*2 = 0,4
 
T

tranhue10a1@gmail.com

thank

:khi (143)::khi (111)::khi (14)::khi (46)::khi (46)::khi (132)::khi (68)::khi (57)::khi (142)::khi (99)::khi (152)::khi (23)::khi (56)::khi (184):
 
Top Bottom