Hóa 12 Cầu nối disulfur

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
19
Thái Bình
Cầu nối disulfur (-S-S-) tồn tại trong cao su lưu hóa nối các mắt xích isopren [imath]C_5H_8[/imath] tạo thành cấu trúc mạng không gian.
Mỗi cầu disulfur đã thay thế 2 H nên từ [imath](C_5H_8)_n[/imath] ta có công thức cao su lưu hóa là: [imath]C_{5n}H_{8n-2}S_2[/imath]

Bạn tham khảo câu trả lời trên và tại đây nha!!!
 
Top Bottom