câu hỏi

N

ngocthao1995

Như ta đã biết thì axit mạnh hơn có thể đẩy axit yếu hơn ra khỏi muối của nó như vậy nếu ta cho muối cacbonat vào dung dịch axit axetic thì có bọt khí CO2 thoát ra có thể làm đục nước vôi trong. Tương tự thế ta cho axit sunfuric tác dụng với muối axetat của một số kim loại ( kim loại này phải là những kim loại mà khi tạo thành muối sunfat của các kim loại đó sẽ ko tan để cho hiện tượng được rõ ràng hơn VD Cu, Ag,...).
 
Top Bottom