Câu hỏi về gen và các quy luật di truyền

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi viettai304, 1 Tháng chín 2012.

Lượt xem: 11,840

 1. saobang910

  saobang910 Guest

  [sinh 12] bài tập

  một người đàn ông nhóm mau b, thuận tay phải lấy vợ nhóm máu o thuận tay phải, sinh con nhóm mau b thuận tay phải, và một con nhóm máu o thuận tay trái. kết luận nào sau đây không đúng
  a. bố mang kiễu gen dị hợp 2 cặp tính trạng
  b. đứa con có nhóm máu o thuận tay trái có kiểu gen đồng hợp
  c.mẹ có kiễu gen dị hợp về tính trạng thuận tay
  d.đứa con nhóm máu b thuận tay phải có kiể gen đồng hợp về cả tính trạng này
  mọi người giải chi tiết gium mình vs
   
 2. cattrang2601

  cattrang2601 Guest

  Quy ước gen

  M _ thuận tay phải

  m _ thuận tay trái

  Vì ở con có nhóm máu O và thuận tay trái có kiểu gen : [TEX]I^OI^Omm[/TEX]

  ~>Nhận 2 giao tử [TEX]I^O[/TEX] từ 2 cơ thể P

  ~>Nhận 2 giao tử [TEX]m[/TEX] từ 2 cơ thể P

  \Rightarrow Bố nhóm máu B thuận tay phải có kiểu gen

  [TEX]I^BI^OMm[/TEX]

  Mẹ có nhóm máu O thuận tay phải có kiểu gen : [TEX]I^OI^OMm[/TEX]

  Vậy đáp án D là đáp sai !
   
 3. Bài tập quy luật phân li

  Chào em!
  Ở câu này em dễ dàng tính được tỉ lệ kiểu gen ở F3.
  F2 có tỉ lệ kiểu gen: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa
  F2 tự thụ phấn tạo: 1/4AA : 1/2 (1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) : 1/4aa
  hay F3: 3/8AA : 2/8Aa : 3/8aa
  Xác suất để lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ trong số các cây hoa đỏ sinh ra là: 2/5.
  Chúc em học tốt nhé!
   
 4. saobang910

  saobang910 Guest

  [sinh 12] bài tập

  Câu21.Cholúahạttrònlaivớilúahạtdài,F1100%lúahạtdài.ChoF1tựthụphấnđượcF2.Trongsốlúa
  hạtdàiF2,tínhtheolíthuyếtthìsốcâyhạtdàikhitựthụphấnchoF3cósựphântínhchiếmtỉlệ
   A.1/4. B.1/3. C.3/4. D.2/3.
   
 5. saobang910

  saobang910 Guest

  [sinh 12] bài tập

  Câu25.TrongthínghiệmlaimộtcặptínhtrạngcủaMenđen,nếuchoF2giaophấnngẫunhiênvớinhau
  thìtỉlệkiểuhìnhởF3đượcdựđoánlà:
   A.3hoađỏ:1hoatrắng. B.7hoađỏ:1hoatrắng.
   C.8hoađỏ:1hoatrắng. D.15hoađỏ:1hoatrắng.
  Câu26.TrongthínghiệmlaimộtcặptínhtrạngcủaMenđen,nếuchotấtcảcáccâyhoađỏF2giaophấn
  ngẫunhiênvớinhauthìtỉlệkiểuhìnhởF3đượcdựđoánlà:
   A.3hoađỏ:1hoatrắng. B.7hoađỏ:1hoatrắng.
   C.15hoađỏ:1hoatrắng. D.8hoađỏ:1hoatrắng.
   
 6. saobang910

  saobang910 Guest

  [sinh 12] bài tập

  Câu27.Ởngười,kiểutócdo1gengồm2alen(A,a)nằmtrênNSTthường.Ngườichồngtócxoăncóbố,
  mẹđềutócxoănvàemgáitócthẳng;ngườivợtócxoăncóbốtócxoăn,mẹvàemtraitócthẳng.Tính
  theolíthuyếtthìxácsuấtcặpvợchồngnàysinhđượcmộtgáitócxoănlà
   A.5/12. B.3/8. C.1/4. D.3/4.
  Câu28.Ởcàchua,Aquyđịnhquảđỏ,aquyđịnhquảvàng.Khichocàchuaquảđỏdịhợptựthụphấn
  đượcF1.Xácsuấtchọnđượcngẫunhiên3quảcàchuamàuđỏ,trongđócó2quảkiểugendịhợpvà1
  quảcókiểugenđồnghợptừsốquảđỏởF1là
   A.1/16 B.6/27 C.12/27 D.4/27
  Câu29.Ởcàchua,Aquyđịnhquảđỏ,aquyđịnhquảvàng.Khichocàchuaquảđỏdịhợptựthụphấn
  đượcF1.Xácsuấtchọnđượcngẫunhiên3quảcàchuamàuđỏcókiểugenđồnghợplàmgiốngtừsốquả
  đỏthuđượcởF1là
   A.1/64 B.1/27 C.1/32 D.27/64
  
   
 7. EM gái ng chồng tóc thẳng (aa) => bố mẹ anh ta có KG Aa \Rightarrow XS ng chồng có KG Aa là 2/3

  Ng vợ tóc xoăn có mẹ tóc thẳng => KG ng vợ Aa

  -XS sinh con gái là 1/2
  - XS sinh con có tóc xoăn là 3/4

  \Rightarrow XS sinh con gái tóc xoăn của cặp vc này là : 1/2.2/3.3/4 =1/4

  Lập luận tương tự câu trên => [TEX]XS=C^2_3.(2/3)^2.1/3=12/27[/TEX]

  Số quả đỏ đồng hợp chiếm 1/3 tổng số quả đỏ F1\RightarrowXS[TEX](1/3)^3=1/27[/TEX]
   
 8. 2baif này làm nhanh nhất khi vận dụng toán QT
  [TEX]F2: 1AA:2Aa:1aa[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]0,25AA:0,5Aa:0,25aa[/TEX] \Rightarrow QT ngẫu phối đạt CBDT \Rightarrow F3=F2 \Rightarrow KH 3:1

  Tỉ lệ các cây đỏ F2: [TEX]1/3AA:2/3Aa [/TEX]

  => [TEX]q_a=1/3 [/TEX] => KG aa chiếm [TEX]q^2=1/9[/TEX] \Rightarrow tỉ lệ KH 8:1
   
 9. Tròn:a, dài:A
  Tỉ lẹ KG hạt dài F2: 1/3AA:2/3Aa
  => số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho cây phân tính (có KG Aa) chiếm 2/3
   
 10. saobang910

  saobang910 Guest

  [sinh 12] bài tập

  Bài3.Xétmộtcơthểcó4cặpgenphânliđộclập(mỗigencó2alen).Cóbaonhiêukiểugenkhácnhau
  đều co1cặpgenđồnghợp,2cặpgendịhợp,3cặpgendịhợp?
   
 11. Xét mỗi cặp gen: nếu đồng hợp sẽ có 2KG (AA hoặc aa), dị hợp sẽ chỉ có 1 KG (Aa)

  - Cơ thể có 4 cặp gen, trong đó có 1đh\Rightarrow3dh \Rightarrow có thể có 2.1.1.1=2 KG

  - Cơ thể có 4 cặp gen, trong đó có 2dh\Rightarrow2đh \Rightarrow có thể có 1.1.2.2=4 KG

  - Cơ thể có 4 cặp gen, trong đó có 3dh\Rightarrow1đh \Rightarrow có thể có 1.1.1.2=2 KG
   
 12. the_god

  the_god Guest

  [Sinh 12] Tương tác gen

  Ở 1 loài thực vật, chiều cao do cây do 4 cặp gen ko Alen tắc động cộng gộp.
  Cho lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất được F1, Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 ở F2 tỷ lệ cây có chiều cao giống bố mẹ là??(Chính là F1 là bố mẹ đó)   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2012
 13. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  Cây cao nhất: AABBCCDD
  Cây thấp nhất: aabbccdd
  P: AABBCCDD x aabbccdd
  F1: AaBbCcDd x AaBbCcDd
  Cây có chiều cao giống bố mẹ gồm 4 alen trội.
  \Rightarrow Cây có chiều cao giống bố mẹ có KG gồm:
  . 2 cặp gen đồng hợp trội + 2 cặp gen đồng hợp lặn
  . 1 cặp gen đồng hợp trội + 2 cặp gen dị hợp + 1 cặp gen đồng hợp lặn
  . 4 cặp gen dị hợp
  \Rightarrow Tỷ lệ cây có chiều cao giống bố mẹ
   
 14. the_god

  the_god Guest

  Cô giáo mình giải bài này như sau . nhưng mình cũng vẫn phân về việc cô dùng tổ hợp

  ko quan tâm tới kiểu gen của đời con. Điều quan tâm là đời con sau có 4 Anlen trội

  tổ hợp chập 4 của 8. $C^4$8

  Số giao tử được tạo ra là: $ 4^4$

  tỷ lệ Alen tạo giống bố mẹ là: ($C^4$8)/($ 4^4$)
   
 15. Bài tập tính số alen trội, lặn

  Chào em!
  Cô giáo em giải hoàn toàn đúng. Ở bài này, nếu em xét các trường hợp kiểu gen sinh ra sẽ mất khá nhiều thời gian.
  Ở đây cả bố và mẹ đều có 4 cặp gen dị hợp PLĐL. Do vậy số alen trong 1 kiểu gen là 2.4 = 8.
  Số tổ hợp gen là: 2^4 . 2^4 = 4^4
  Cơ thể F1 có 4 cặp gen dị hợp tức là có 4 alen trội.
  Cây có chiều cao giống bố mẹ gồm 4 alen trội.
  Tức là ta tính xác suất sinh ra cây có 4 alen trội = 8C4/4^4.

  Chúc em học tốt nhé!
   
 16. [sinh học 12] - hoán vị + tương tác

  Khi nghiên cứu sự di truyền tính trạng hình dạng và thời gian chín của quả, người ta thực hiện hai phép lai và thu được kết quả như sau:
  Phép lai 1: Đem F1 có quả to cho lai phân tích thu được Fb có tỉ lệ kiểu hình 3 quả nhỏ : 1 quả to
  Phép lai 2 : xét thêm 1 cặp gen quy định tính trạng thời gian chín. Cho các cá thể P thuần chủng khác nhau các cặp gen tương phản với nhau, đời F1 chỉ xuất hiện quả to, chín sớm. Cho lai phân tích F1, được Fb có 4 loại kiểu hỉnh : quả to, chín sớm ; quả to chín muộn, quả nhỏ, chín sớm ; quả nhỏ, chín muộn.
  Trong tổng số 4500 cây có 2025 cây quả nhỏ, chín muộn
  Hãy lập sơ đồ lai của F1 thuộc phép lai thứ 2
   
 17. tuyenwin

  tuyenwin Guest

  SINH(nst)

  Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n=8.trên mỗi cặp nst thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nst giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nst giới tính X.Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
  A.128 B.16 C.192 D.24
  (Bạn nào biết giải giúp mình với.Cám ơn nhiều)
   
 18. mu_vodoi

  mu_vodoi Guest

  Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 → Số cặp NST = n = 4
  Ở ruồi đực có 3 cặp NST thường và 1 cặp XY.
  - Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp→ Mỗi cặp NST thường khi giảm phân đều có khả năng cho 4 loại giao tử →số loại giao tử do 3 cặp NST thường tạo ra =4^3 = 64
  - Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính XY xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X→ khi giảm phân có khả năng cho 3 loại giao tử ( 2 loại giao tử X và 1 loại giao tử Y)
  Vậy nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa 64 x 3 = 192 loại tinh trùng.
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2012
 19. [TEX]4^3=64[/TEX] nhé, ko phải 43=64 đâu :)
   
 20. PL1: Số tổ hợp ở Fb là 3 + 1 = 4 \Rightarrow F1 cho 4 loại giao tử. Mặt khác chỉ biểu hiện một tính trạng \Rightarrow F1 dị hợp 2 cặp gen.
  \Rightarrow F2: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb
  Fb: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb
  Do F1 có KG AaBb là quả to\Rightarrow 3 KG còn lại là quả nhỏ. \Rightarrow F2 có tỉ lệ là 9:7

  *PL2:
  - tt kích thước quả: Do P t/c tương phản suy ra F1 dị hợp 2 cặp gen.
  - tt thời gian chín: Do P t/c, tương phản mà F1 đồng tính chín sớm \Rightarrow Chín sớm trội so với chín muộn.

  Quy ước: M: sớm; m: muộn

  =>F1 có kiểu gen là Mm

  Giả sử 3 gen phân ly độc lập, ta có F1 có KG AaBbMm

  Khi lai phân tích, ta có sơ đồ lai:

  Pb: AaBbMm x aabbmm

  Fb: (1 to : 3 nhỏ)(1 sớm : 1 muộn) => nhỏ muộn = 3/8 = 0,375 khác 0,45

  \Rightarrow 3gen trên nằm trên 2 cặp NST và xảy ra hiện tượng hoán vị.

  giả sử gen A, a và M, m cùng nằm trên một cặp. Lúc đó F1 có KG Bb AM/ab hoặc Bb Am/aM

  đến đây dễ rồi nhé :)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->