câu hỏi về bảo toàn e

Thảo luận trong 'Vị trí của kim loại' bắt đầu bởi sondatien95, 5 Tháng chín 2012.

Lượt xem: 3,790

 1. sondatien95

  sondatien95 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu1
  Hòa tan 6,25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO3 xM thu được dung dịch A, 2,516 gam chất rắn B gồm các kim loại chưa tan hết và 1,12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO2. Tỷ khối của hỗn hợp D so với H2 là 16,75. Cô cạn dung dịch A thu được y gam muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là: A. 0,65M và 11,794 gam. B. 0,65M và 12,35 gam. C. 0,75M và 11,794 gam. D. 0,55M và 12.35 gam.
  Câu2
  Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO). A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít.
  Câu3
  Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 151,5. B. 97,5. C. 137,1. D. 108,9.
   
 2. note1996

  note1996 Guest

  câu 1.
  Khối lượng kim loại phản ứng là 6,25 - 2,516 = 3,734 gam.
  Từ thể tích hỗn hợp D = 1,12 lít và d/H2 = 16,75 ta có
  n NO = 0,0390625 mol và n NO2 = 0,0109375 mol
  Số mol điện tử kim loại nhường
  = số mol điện tử nitơ nhận
  = số mol ion NO3 tạo muối
  = 0,0390625 mol x 3 + 0,0109375
  = 0,12805 mol --> m NO3 = 0,12805 x 62 = 7,9391 gam
  --> m muối = m kim loại + m NO3 = 3,734 + 7,9391 = 11,6731 gam
  --> n HNO3 = n NO3 + n hỗn hợp D = 0,12805 + 0,05 = 0,17805 mol
  --> nồng độ mol/lít của HNO3 = 0,17805/0,275 = 0,6474545 M.

  câu 2.
  Fe -> Fe2+ +2e
  0.15 0.3mol
  Cu -> Cu2+ +2e
  0.15mol 0.3mol
  NO3- +4H+ +3e -> NO +2H2O
  0.8 0.6mol
  do thể tích HNO3 ít nhất nên Fe chỉ chuyển thành Fe2+ ,ta có số mol e cho bằng số mol e nhận nên
  số mol HNO3= 0.8 mol
  vậy thể tích HNO3 cần dùng là V=0.8l
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY