Hóa 12 câu hỏi trong đề thi THPTQG 2018...

naive_ichi

Cựu Mod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2014
480
433
196
23
Tin 15-18 CTB
Đặt $n_{N_2}=a,n_{NO}=2a,n_{CO_2}=b$
Bảo toàn $N$ ta có $n_{NH_4 ^+}=0,24-4a$
Pt(1): tổng khối lượng hỗn hợp khí
Pt(2): bảo toàn $H^+$: $(12+2.4)a+2b+0,035.2+10(0,24-4a)=1,16+0,24$
$a=0,0575mol;b=0,04mol$
Dung dịch Z chứa các ion: $Al^{3+}(a),Mg^{2+}(b),Fe^{2+}(c),Fe^{3+}(d),Na^+ (1,16),NH_4 ^+ (0,01),SO_4 ^{2-}(1,16)$
(trong ngoặc là số mol của mỗi ion)
Ta có hệ phương trình:
(3): tổng khối lượng các ion kim loại ($Al,Mg,Fe$) $=m_X-m_{CO_3^{2-}}=16,58-60.0,04=14,18$
$27a+24b+56c+56d=14,18$
(4): bảo toàn điện tích trong dung dịch
$3a+2b+2c+3d=1,15$
(5): số mol $OH ^-$ đã phản ứng
$4a+2b+2c+3d+0,01=1,46$
(6): khối lượng chất rắn thu được sau khi nung ($MgO,Fe_2O_3$)
$40b+\frac{1}{2}.160.(c+d)=8,8$
Ta có $a=0,3;b=0,02;c=0,09;d=0,01$
$n_{FeCO_3}=n_{CO_2}=0,04mol$
Bảo toàn $Fe$ ta có Fe đơn chất trong X có số mol là $n_{Fe(X)}=0,06mol$
$\% m_{Fe(X)}=20,27 \% $. Chọn B.
 
Top Bottom