câu hỏi trắc nghiệm điện ly(Phần 1)

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Hoà tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 được dung dịch X. Thêm 1,3 mol Ba(OH)2 nguyên chất vào dung dịch X thấy xuất hiện kết tủa Y. Khối lượng tủa Y là:
A. 41,28 g. B. 246,32 g. C. 0,64 g. D. 344,18 g.
2/Cho lần lượt FeSO4 vào từng dung dịch riêng biệt sau:NH3 ; KMnO4+ H2SO4 ; Na2S ; H2S ; NaNO3 + HCl ; BaCl2 ; NaOH, NaCl .Có bao nhiêu pứ xảy ra:
3/ Rắn:MgCO3 , Fe(NO3)2 , FeS , PbS , NaCl và các dung dịch HCL, H2SO4l. Cho lần lượt các chất rắn vào dd axit có bao nhiêu pứ xảy ra
4 5 6 7
 
H

hocmai.hoahoc

Chào em!
[FONT=&quot]1/nFe3+ =0,24 mol, nAl3+ = 0,32 mol, nH+ = 0,8 mol, nSO42- = 0,88 mol[/FONT]
[FONT=&quot]nBa2+ = 1,3 mol, nOH- = 2,6 mol[/FONT]
[FONT=&quot]Ba2+ + SO4 2- == > BaSO4 [/FONT]
[FONT=&quot]0,88-----------------------0,88 mol[/FONT]
[FONT=&quot]H+ + OH- == > H2O[/FONT]
[FONT=&quot]0,8----0,8 mol[/FONT]
[FONT=&quot]Fe3+ + 3OH- == > Fe(OH)3[/FONT]
[FONT=&quot]0,24-----0,72----------0,24 mol[/FONT]
[FONT=&quot]nOH- còn lại = 1,08 mol =>nOH-/nAl3+ = 3,375 < 4 [/FONT]
[FONT=&quot]Phương trình phản ứng:[/FONT]
[FONT=&quot]Al3+ + 3OH- == > Al(OH)3 [/FONT]
[FONT=&quot]X--------3x-------------x mol[/FONT]
[FONT=&quot]Al3+ + 4OH- == > AlO2- + 2H2O[/FONT]
[FONT=&quot]y----------4y mol[/FONT]
[FONT=&quot]x + y = 0,32 và 3x = 4y = 1,08 =>x = 0,2[/FONT]
[FONT=&quot]mY = mBaSO4 + mFe(OH)3+mAl(OH)3 = 233*0,88 + 0,24* 107 + 78*,2 = 246,32 gam.
2/ FeSO4 có thể phản ứng được với tất cả các chất trên trừ NaCl.
3/ Các chất có phản ứng với hỗn hợp axit trên: MgCO3 , Fe(NO3)2 , FeS , PbS.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
P

phuongdung282

Em dong y voi thay la 3 chat thay noi ban dau deu pu voi ca 2 dd ãit tren
Tuy nhien thay noi Pbs ma pu voi axit thi em nghi la ko dung
PbS cung nhu CuS la hai chat ran mau den ko he tan trong axit manh
Cac ban co the xem xet lai vi minh cung hoc nhu vay va tim kiem rat nhieu tai lieu cung nhu vay
Hy vong thay giao co the giai dap cho em cau hoi nay sao PbS lai pu voi ãit dc
 
S

sieuchuoi10

Em dong y voi thay la 3 chat thay noi ban dau deu pu voi ca 2 dd ãit tren
Tuy nhien thay noi Pbs ma pu voi axit thi em nghi la ko dung
PbS cung nhu CuS la hai chat ran mau den ko he tan trong axit manh
Cac ban co the xem xet lai vi minh cung hoc nhu vay va tim kiem rat nhieu tai lieu cung nhu vay
Hy vong thay giao co the giai dap cho em cau hoi nay sao PbS lai pu voi ãit dc
Giải thích:
_ Các muối Sunfua của kim loại nặng đi từ Sn trở về sau trong dãy điện hoá không phản ứng trao đổi được vs dd axit mạnh vì trong phòng thí nghiệm đây được coi như là những chất tuyệt đối không tan. (Độ tan rất rất bé)
 
T

ttnghia123

...............................................................................................................................................................
 
H

hocmai.hoahoc

Chào các em!
Phản ứng giữa PbS với axit manh( HNO3, H2SO4 đặc nóng) là phản ứng oxi hóa khử, S-2 có tính khử mạnh nên phản ứng xảy ra được
 
Top Bottom