câu hỏi toán 10 BĐT

D

dien0709

cho 3 số a,b,c thuộc khoảng (0;2). Chứng minh rằng trong các bắt đẳng thức sau có ít nhất 1 bất đảng thức đúng.
1. a(2-b)>1
2. b(2-c)>1
3. c(2-a)>1

$a=b=c=1$=>cả 3 đều sai
 
Top Bottom