Hóa 9 Câu hỏi ôn tập

You Know

Trùm vi phạm
Thành viên
30 Tháng bảy 2018
617
236
101
Hà Nội
youknow
Nhôm
Tác dụng với các phi kim 2Al + 3O2 → Al2O3
Với các phi kim khác 2Al + 3S → Al2S3
Tác dụng với oxit của kim loại kém hoạt động hơn (phản ứng nhiệt nhôm) 2yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFe
Tác dụng với dung dịch axit 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Tác dụng với dung dịch bazơ 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Tác dụng với dung dịch muối 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
 

You Know

Trùm vi phạm
Thành viên
30 Tháng bảy 2018
617
236
101
Hà Nội
youknow
Fe
Tác dụng với phi kim:
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
FeO + Fe2O3 → Fe3O4
Tác dụng với các hợp chất
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu
 
Top Bottom