cau hoi on tap hoc ki 2

D

dark_gialai

cho 1dd có hòa tan 30g C6H12O6 lên men rượu thu được 6,72 lít khí CO2 (đkc) và dung dich X a)tính hiệu suất quá trình lên men
b)tính m các chất trong X
a/nCO2 = 0,3
nC6H12O6 = 1/6
=> H = 90%
b/ mC6H12O6 dư = (1/6 -0,15) ( 12. 6 + 12 + 16.6)
mCO2 = 0,3 .44
mC2H5OH = 0,3 .46

 
Top Bottom