Sử 9 Câu hỏi ôn tập Các nước Á,Phi,Mĩ -La Tinh

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 Nêu những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Á ,Phi, Mĩ-La tinh từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế kỉ 20. Nhận xét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập đó.
*Những nét chính:
-Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:
+Ở Châu Á: năm 1945 với sự thất bại của phát xít Nhật đã tạo cơ hội cho các nước Indonesia ,Việt Nam và Lào giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ ách thống trị của Chủ Nghĩa Thực Dân, tuyên bố độc lập dân tộc. Những năm 1946 - 1950, cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân Anh, giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra sôi nổi và giành được thắng lợi
+Ở Châu Phi: nhiều nước giành được độc lập. Đặc biệt là trong năm 1960. Có 17 nước tuyên bố độc lập, lịch sử gọi là"năm châu Phi"
+Ở La-Tinh: phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, điển hình là cách mạng Cuba danh thắng lợi (1959)
Đến giữa những năm 60 của thế kỉ 20, về cơ bản, hệ thống thuộc địa của Chủ Nghĩa Thực Dân đã bị sụp đổ
-Từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ 20:
+Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi ở Châu Phi, điển hình là thắng lợi của nhân dân ba nước:Ghi nê Bít xào,Mô Dăm Bích và Ăng gô là trong cuộc đấu tranh chống ách nô dịch của thực dân bồ Đào Nha, giành độc lập dân tộc
+Cách thống trị của bồ Đào Nha Thanh giã là thắng lợi quan trọng của cách mạng châu Phi
-Từ những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ 20:
+Cuộc đấu tranh chống chế độ apacthai của nhân dân ba nước ở miền Nam Châu Phi: Rô đê di a, Tây Nam Phi và Cộng Hòa Nam Phi
+Năm 1980, chính quyền của người da đen được thành lập ở Rô đê di a (sau đổi thành cộng hoà Dìm ba bu ê)
+Năm 1990 ở Tây Nam Phi (sau đổi tên thành cộng hòa Na-mi-bi-a) chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi cũng bị xóa bỏ (1993)
+Sau hơn 3 thế kỷ tồn tại đến đây hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn
*Nhận xét:
+Phong trào diễn ra khắp các nước Á,Phi,Mĩ-La Tinh làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị tan rã
+Phong trào lưu cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
+Phong trào sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú
Câu 2. Nêu vài nét về đặc điểm chung của các nước Á,Phi ,Mỹ Latinh, sau chiến tranh thế giới thứ 2. Em có nhận xét gì về những đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945?
*Đặc điểm chung:
+Là những khu vực đông dâ,n có nguồn lao động dồi dào, lãnh thổ rộng lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú
+Trước chiến tranh thế giới thứ hai ,hầu hết các nước trong khu vực này đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của các đế quốc Anh ,Pháp ,Mỹ, Nhật ,Hà Lan, Bồ Đào Nha
+Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước ở khu vực này đều giành được độc lập dân tộc, họ bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, đều từng bước củng cố nền độc lập và kinh tế, chính trị, nhằm thoát khỏi sự khống chế lệ thuộc vào các thế lực đế quốc bên ngoài đặc biệt là Mỹ.
*Nhận xét:
+Quy mô phong trào: phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ ở hầu hết các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc từ Châu Á, Châu Phi, đến khu vực Mỹ la Tinh
+Thành phần tham gia và lãnh đạo: Đông đảo các giai cấp các tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức,tư sản dân tộc (ở Việt Nam là giai cấp vô sản)
+Hình thức và khí thế đấu tranh: đấu tranh vũ trang ,đấu tranh chính trị..... Trong đó đấu tranh vũ trang là hình thức Chủ yếu, phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt làm tan rã từng mảnh rồi đến sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc
Câu 3 cuộc đấu tranh của nhân dân Châu Phi chống chế độ Apacthai diến ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh.
*Cuộc đấu tranh của nhân dân Châu Phi
+Đó là cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước ở miền Nam Châu Phi:Rô-dê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng Hòa Nam Phi. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường và bền bỉ của người da đen, chính quyền thực dân của giai cấp thống chí người da trắng đã tuyên bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, công nhận quyền bầu cử và quyền tự do dân chủ của người da đen.
+Sau khi giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử, năm 1980, chính quyền của người da đen được thành lập ở Rô-dê-di-a (sau đổi tên cộng hòa Dim-ba-bu-ê) năm 1990, ở Tây Nam Phi (sau đổi tên thành Na-mi-bi-a) chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi cũng bị xóa bỏ. Sau hơn 3 thế kỷ tồn tại đến đây hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn
*Ý nghĩa:
Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng hơn 3 Thế kỷ tồn Tại. Nam Phi bước vào thời kỳ phát triển mới.
Câu4: Hãy nêu vài nét chính về châu Á trước và sau năm 1945
*Trước năm 1945
+Châu Á là vùng đông dân cư nhất trên thế giới, bao gồm các nước có lãnh thổ rộng lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú .
+Từ cuối thế kỷ 19, hầu hết các nước ở châu lục này đã trở thành những nước thuộc địa ,nửa thuộc địa và là thị trường chủ yếu của các tư bản Âu- Mỹ ,chịu sự bóc lột lao dịch nặng nề của Chủ Nghĩa Thực Dân
*Sau năm 1945:
+Sau chiến tranh thế giới thứ 2, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ. Đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á giành được độc lập
+Gần suốt nửa thế kỷ 20, tình hình châu Á không ổn định, bởi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á
+Sau"chiến tranh lạnh", ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc các phong trào ly khai với những hành động cụ bố tệ nạn
+Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế ế như Nhật Bản ,Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore ,Malaysia Thái Lan
Chúc các bạn học tốt nhé :33
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
 
Top Bottom