Câu hỏi lý thuyết về sinh thái

D

dmtna

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người giải đáp giúp em mấy câu này với:
1.Trong một hồ tương đối giàu dinh dưỡng đang trong trạng thái cân bằng,người ta thả vào đó một số loài cá ăn động vật nổi để tăng sản phẩm thu hoạch,nhưng hồ lại trở nên phì dưỡng,gây hậu quả ngược lại.Nguyên nhân chủ yếu là do:
A.Cá thải thêm phân vào nước gây ô nhiễm
B.Cá làm đục nước hồ,cản trở quá trình quang hợp của tảo
C.Cá khai thác quá mạnh động vật nổi
D.Cá gây xáo động nước hồ,ức chế sự sinh trưởng và phát triển của tảo

2.Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì:
A.Nó có chu trình sinh học hoàn chỉnh
B.Nó bao gồm các cơ thể sống tạo thành
C.Nó có cấu trúc của một hệ thống sống
D.Nó luôn tồn tại bền vững

3.Rừng mưa nhiệt đới,đồng có,rừng cây bụi
A.Là các ví dụ về sự tương tác giữa các sinh vật
B.Là các giai đoạn của diễn thế sinh thái
C.Là các ví dụ về hệ sinh thái Việt Nam
D.Là những quần xã giống nhau về năng lượng đầu vào và đầu ra của dòng năng lượng

4.Trên một cánh đồng có các loài hướng dương hoang dại(được ký hiệu là A,B,C,D) có họ hàng gần gũi cùng sinh sống.Người ta tiến hành chia cánh đồng thành 2 khu vực đều nhau mỗi khu đều có các loài A,B,C,D.Một khu được rào lại để không cho loài chuột túi vào(khu vực 1) còn một khu vực thì không rào để chuột túi ra vào tự do(khu vực 2).Sau một vài năm người ta thấy ở khu vực 1 chỉ còn lại một loài D duy nhất còn ở khu vực 2 thì vẫn còn cả 4 loài như ban đầu.Cách lí giải nào sau đây là hợp lý nhất?
A.Các loài cạnh tranh với nhau ở khu vực 1 còn ở khu vực 2 thì không.
B.Các loài ở khu vực 1 bị chết do không có phân bón từ chuột túi
C.Chuột túi có vai trò làm giảm mật độ của các loài hướng dương
D.Khi có chuột túi thì các loài có mối quan hệ hợp tác với nhau để chống lại chuột túi còn khi không có chuột túi thì mối quan hệ giữa các loài trở nên đối địch.
 
K

kenfa123

Suy luận cá nhân

Câu1:Biểu hiện của phì dưỡng(phú dưỡng) là sự phát triển mạnh mẽ của tảo và nở hoa tảo, sự kém đa dạng của các sinh vật nước, đặc biệt là cá, nước có màu xanh đen hoặc đen, có mùi khai thối do thoát khí H2S v.v...=>loại B,D
(còn 50-50 ^^!)..đọc thấy câu C ko dính dán=> Chọn A đi!
Câu2:(SGK 12 NC trang 246)Trong HST các sinh vật tương tác với nhau và với mt để tạo nên ''các chu trình địa hoá''=>Chọn A
Câu3:Chọn B..vì đồng cỏ>rừng cây bụi>Rừng mưa nhiệt đới la các giai đoạn của diễn thế sinh thái.
Câu4:Chuột túi đâu có trong khu 1=>loại C
thíu phân chuột mà cây bị chết thì tàu lau lắm:D=>loại B luôn(50-50 roài:-SS)
Đề bài cho cụ thể Khu 1,2 đều có ABCD=>câu A sai vì cạnh tranh xuất hiện ở khu 1 thì khu 2 cung y chan:)>-=>Chọn D
Ghi thì dài nhưng suy luân kiểu này cũng đc đó chư..ư!^^!
 
Top Bottom