Câu hỏi đột biến gen

  • Thread starter hatrang05111994@gmail.com
  • Ngày gửi
  • Replies 2
  • Views 4,769

H

hatrang05111994@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cả nhà giúp t bài này với.tkanks ạ
1.chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi polipeptit do gen thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau ở axit amin thứ 80.đột biến điểm trên gen cấu trúc này thuộc dạng :
A.thay thế 1 cặp Nu ở bộ ba thứ 80 B.mất 1 cặp Nu ở vị trí thứ 80
C.thay thế 1cặp Nu ở bộ ba thứ 81 D.thêm 1 cặp Nu ở vào vị trí thứ 80
2.1 chuỗi polipeptit của nhân vật nhân sơ có 298 axit amin ,vùng chứa thông tin mã hóa chuỗi polipeptit này có số liên kết hidro giữa G với X ( tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc) mã kết thúc trên mạch gốc là ATX.Trong 1 lần nhân đôi của gen này đã có 5-BU thay T liên kết với A qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến .Số nu loại T của gen đột biến được tạo ra là :
A.179 B.359 C.718 D.539
3.Trên vùng mã hóa của 1 gen ko phân mảnh ,giả sử có sự thay thế 1 cặp nu ở vị trí 134 tính từ triplet mở đầu thì protein do gen này điều khiển tổng hợp bị thay đổi như thế nào so với protein bình thường ?
A.protein đột biến bị thay đổi axit amin thứ 45
B. protein đột biến bị thay đổi axit amin thứ 44
C.protein đột biến bị mất axit amin thứ 44
D.protein đột biến bị mất axit amin thứ 45
 
A

anhsangvabongtoi

1.chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi polipeptit do gen thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau ở axit amin thứ 80.đột biến điểm trên gen cấu trúc này thuộc dạng :
A.thay thế 1 cặp Nu ở bộ ba thứ 80 B.mất 1 cặp Nu ở vị trí thứ 80
C.thay thế 1cặp Nu ở bộ ba thứ 81 D.thêm 1 cặp Nu ở vào vị trí thứ 80

-câu C nha do có tính thêm bộ ba mở đầu nữa

2.1 chuỗi polipeptit của nhân vật nhân sơ có 298 axit amin ,vùng chứa thông tin mã hóa chuỗi polipeptit này có số liên kết hidro giữa G với X ( tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc) mã kết thúc trên mạch gốc là ATX.Trong 1 lần nhân đôi của gen này đã có 5-BU thay T liên kết với A qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến .Số nu loại T của gen đột biến được tạo ra là :
A.179 B.359 C.718 D.539
-số nu gen bình thường=(298+2)*6=1800 nu
-hình như đè thiếu số lk hidro giữa G và X
3.Trên vùng mã hóa của 1 gen ko phân mảnh ,giả sử có sự thay thế 1 cặp nu ở vị trí 134 tính từ triplet mở đầu thì protein do gen này điều khiển tổng hợp bị thay đổi như thế nào so với protein bình thường ?
A.protein đột biến bị thay đổi axit amin thứ 45
B. protein đột biến bị thay đổi axit amin thứ 44
C.protein đột biến bị mất axit amin thứ 44
D.protein đột biến bị mất axit amin thứ 45
-triplet thứ 134 tính từ triple mở đầu là thay bộ ba thứ 45--->protein do gen tổng hợp thay aa thứ 44 (do đã bỏ aa mở đầu)
 
N

nguyenthihien996

cau 1:dap an:C
cau 2:N=(298+2)*6=1800(nu)
ta co: 2A-3G=0
A+G=900(1800:2)
\Rightarrow A=540
G=360
ma A=T=540;G=X=360
theo de cho:---) T se bi mat mot lien ket hidro.
\Rightarrow T=539
cau 3:B
:):)
 
Top Bottom