Câu hoá ứng dụng

S

songsong_langtham

S

songsong_langtham

Bạn chỉ viết phương trình đơn giản vậy à?
bạc đâu có tồn tại ở trạng thái Ag+ đâu!
 
S

songsong_langtham

Không thể như thế đâu bạn ơi .Ag2S là một chất rắn không tan trong cả axit thường ,nó không tan trong nước và cũng không tồn tại ở dạng ion .
 
G

giotbuonkhongten

Để loại bỏ lớp Ag2S trên bề mặt đồ vật bằng bạc,dùng cách nào sau đây:
A.Cho vật vào chảo bằng nhôm rồi đun với dd muối đến sôi.
B.Cho vào dd Hcl và đun nóng.
Giải thích.:p

M cho vào nước tiểu :) có NH3 sẽ xảy ra phản ứng :)

Ag2S + 4NH3 <--> 2[Ag(NH3)2]+ + S2-.

Đồ dùng bằng bạc sáng trở lại
 
Top Bottom