Sử 12 Cao trào cách mạng

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 1939 đã chuẩn bị những gì cho tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 ?
* Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 giành thắng lợi nhanh chóng thắng lợi đó được chuẩn bị qua ba cao trào , 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 -1945 mỗi cao trào là một cuộc Tổng diễn tập cho tổng khởi nghĩa
+ Cao trào cách mạng 1930 – 1931:
- Cao trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh là cuộc tổng diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền năm 1945.
- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước ở Đông Dương.
- Chứng minh khả năng, sức mạnh của quần chúng công nông, hình thành trên
thực tế khối liên minh công nông hình thành.
- Để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về công tác tư tưởng, về xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất, về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh...
- Đặt ra nhiệm vụ cấp bách là phải thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
+ Phong trào dân chủ 1936 – 1939
- Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là cuộc tổng diễn lần 2 cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền năm 1945.
- Chứng minh khả năng cách mạng và khối đoàn kết toàn dân, hình thành Mặt
trận dân tộc thống nhất
- Quần chúng được giác ngộ, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập luyện và ngày càng trưởng thành
- Đảng tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp . Đồng thời thấy được hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc..
=> Như vậy, phong trào dân chủ 36 – 39 đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để Đảng và quần chúng cách mạng bước vào thời kỳ đấu tranh trực tiếp giành chính quyền thời kỳ 1939 – 1945.
 
Top Bottom