cần giúp vài câu dạng chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau

N

nguyenkim29

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CÁc bạn giải giúp mình vài câu nha ^^! mình cần cách giải nha ^^!
1) Hợp chất X tạo bởi kim loại M có hóa trị không đổi và phi kim A ( nằm ở chu kì 3, nhóm VIA) . Lấy 13 gam X chia làm hai phần:
- Phần 1: tác dụng với oxi tạo ra khí Y.
- Phần 2: tác dụng với dung dich HCl dư tạo ra khí Z.
Trộn Y và Z thu được 7,68g kết tủa vàng và còn lại một chất khí mà khi gặp nước clo tạo dung dịch T. Cho dung dịch T tác dụng với AgNO3 được 22,96g kết tủa. Công thức phân tử của X là.
A. FeS B. Fe2S3 C. Al2S3 D.ZnS

2) Hỗn hợp X khối lượng 14,46g gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần:
-Phần 1: hòa tan trong dd NaOH dư thu được 0.672 lit khí H2.
-Phần 2: Hòa tan trong dd axit H2SO4 loãng dư thu được 3,136 lít khí H2.
Khối lượng của Al trong X là:
A. 2,97g B 4,86g C.5,94g D. 7,02g

3) Cho 8g CaC2 lẫn 20% tạp chất trơ tác dụng với nước thu được một lượng C2H2. Chia lượng C2H2 này làm hai phần:
- Phần một: Cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 9,6g kết tủa .
- Phần hai : Trộn với 0,24g H2 được hỗn hợp X. Nung nóng hỗn hợp X với bột Ni thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
+Phần (1) : Cho qua bình đựng Br2 dư còn lại 784ml khí thoát ra ở đktc.
+Phần (2): Cho qua AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa biết % số mol C2H2 chuyển hóa thành C2H6 bằng 1,5 lần C2H2 chuyển thành C2H4.
Giá trị của m
A.1,2 B. 2,4 C.3,6 D. 4,8
 
S

sincere97

1)ta thấy :
A là S
Y là SO2
Z là H2S
Sau pư còn lại khí H2S.
$H_2S+4Cl_2+4H_20 \to H_2S0_4+8HCl.$
Gọi klg p1=a gam.
=>klg p2=ka gam.
Ta tim dc k=2,25.
=>a+2,25a=13.
=>a=4 g.
nM2Sn=0,08/n.
=>M(M2Sn)=50n.
=>M=9n.
=>n=3=>M=27(Al).
X la Al2S3.=> C
-dream chemical-
 
Last edited by a moderator:
H

hellangel98

câu 1:ta thấy
A là S
Y là SO2
Z là H2S
Sau pư còn lại khí H2S.
H2S+4Cl2+4H20→H2S04+8HCl.
Gọi klg p1=a gam.
=>klg p2=ka gam.
Ta tim dc k=2,25.
=>a+2,25a=13.
=>a=4 g.
nM2Sn=0,08/n.
=>M(M2Sn)=50n.
=>M=9n.
=>n=3=>M=27(Al).
X la Al2S3.

câu 2:phản ứng nhiệt Nhôm

2Al + Fe2O3 -> Al2O3 + 2Fe

P1:
Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + 3/2 H2 (1)

mol H2 : 0,03
mol Al pư : 0,02

P2:
Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2 (2)

2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 (3)

mol Al (1) = mol Al (3) = 0,02 = mol H2 (3)

Tổng mol H2 p2 : 3,136 : 22,4 = 0,14 mol

=> mol H2 (2) = 0,14 - 0,02 = 0,11 mol = mol Fe pư (2)= mol Al (pư nhiệt nhôm)

=> tổng mol Al trong X là : (0,11 + 0,02) x 2 = 0,26 mol

m Al = 0,26 x 27 =7,02 g

=>D
đội dream chemical


p/s:bài bên trên của chị sincere là bài của đội dream chemical
mong bgk thông cảm,chị ý chỉ dc onl 1 lúc,sau đó phải học:((
 
Last edited by a moderator:
H

hellangel98

câu 3:nCaC2=0.1=nC2H2
nC2Ag2=0.04
=> nC2H2 phần 2 =0.06
nH2=0.12
C2H2 + H2 -----> C2H4
2x---------2x-------------2x
C2H2 + 2H2 -----> C2H6
3x----------6x-------------3x
Số mol thoát ra là 784ml hả:)
nH2 dư=y
có 3x+y=0.784/22.4
8x+y=0.03
=> x=0.005 =. nC2H2 dư =0.03-0.005*5=0.005
=> nC2Ag2=0.005 => m=1.2 => A

đội dream chemical
 
N

nguyen_van_ba

2) Hỗn hợp X khối lượng 14,46g gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần:
-Phần 1: hòa tan trong dd NaOH dư thu được 0.672 lit khí H2.
-Phần 2: Hòa tan trong dd axit H2SO4 loãng dư thu được 3,136 lít khí H2.
Khối lượng của Al trong X là:
A. 2,97g B 4,86g C.5,94g D. 7,02g

giải
Vì hỗn hợp Y tác dụng với NaOH thu được H2 => Al còn dư
Vì 2 phần ko bằng nhau nên đặt ẩn như sau:
Phần 1:
Al: a mol
Al2O3: b mol
Fe: 2b mol .Vì:
2Al + Fe2O3 ---> Al2O3 + 2Fe
...........................b........2b

Phần 2:
Al: ka mol
Al2O3: kb mol
Fe: 2kb mol

TN1: nH2=0,03 mol
=> nAl=(0,03.2)/3=0,02 mol (bảo toàn e)
=> a=0,02 mol

TN2: nH2=0,14 mol
=> 3.nAl + 2.nFe = 2.nH2
=> 3.ka+2.2kb=2.0,14

Bảo toàn khối lượng tá có:
27.a(k+1) + 102.b(k+1) + 56.2b(k+1)=14,46

giải hệ 3 ẩn => a=0,02....b=0,02....k=2
=> m(Al trong X)= 4,86 gam
=> đáp án B

---»™ (¯ Nhóm 1 ¯)™«---
 
A

alexandertuan

câu 2:
phản ứng hoàn toàn mà hỗn hợp sau tác dụng NaOH ra khí => Al dư
2Al + Fe2O3 => Al2O3 + 2Fe
gọi nFe trong phần 1 là x => $nAl_2O_3$ là $\dfrac{x}{2}$
phần 1:
2Al+2NaOH+2H2O=>2NaAlO2+3H2
0,02<---------------------------------0,03…
giả sử phần 2 gấp k lần phần 1
=> phần 2 có 0,02k mol Al và k.x mol Fe
2Al+3H2SO4=>Al2(SO4)3+3H2
0,02k---------------------------->0,03…
Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2
k.x ------------------------------>k.x
=> 0,03k + k.x = 0,14<=> k.(0,03 + x) = 0,14 => k = $\dfrac{0,14}{0,03 + x}$
bảo toàn khối lượng => $m_{phần 1} + m_{phần 2}$ = $m_1 + k.m_1$
=> (k + 1).(102. $\dfrac{x}{2}$ + 56x + 27.0,02) = 14,46
lắp k ở trên vào => [$\dfrac{0,14}{0,03 + x}$ + 1].(107x + 0,54) = 14,46
phương trình trên có 2 nghiệm, 1 cái loại, 1 cái x = 0,04 => k = 2
=> nFe trong X = 0,04 + 0,04.2 = 0,12 => $nFe_2O_3$ = 0,06
=> mAl = 14,46 - 0,06.160 = 4,86g
nhóm 10
 
Last edited by a moderator:
S

sincere97

2)pt: 2Al+ Fe_2O_3=> Al_2O_3+2Fe
+) Hòa tan P1 trong dd NaOH dư thu được 0.03 mol H2=> sau pư nhiệt nhôm, Al dư,Fe_2O_3 hết
=> nAl (P1) =0.03*2/3=0.02 mol
gọi a là số mol của Fe tạo ra trong phần 1 và k là hệ số tỉ lệ giữa P1 vs P2
=> P2 chứa ka mol Fe, 0.02k mol Al
nAl_2O_3 trong P1=a/2
khi đó khối lượng hh ban đầu sẽ gấp (k+1) lần khối lượng P1
+) Hòa tan P2 trongdd axit H2SO4 loãng dư thu được 0.14 mol H2
=> 2ka+3*0.02k=0.14*2=0.28
=> k( 2a+0.06) =0.28 (1)
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho pư nhiệt nhôm ta có:
m hh ban đầu= m Fe+mAl_2O_3+mAl dư
14.46= (k+1)* mP1=(k+1)( 56*a+102*a/2+0.02*27) (2)
rút k từ pt (1) thế vào pt (2) ta sẽ có được 1 pt bậc 2 có nghiệm dương a=0.04=> k =2 (=> hh ban đầu gấp 3 lần P1)
=> Al_2O_3 tạo ra trong P1 =0.04/2=0.02 mol
=> tổng số mol Al có trong P1(kể cả trong hợp chất) là 0.02+0.02*2=0.06 mol
=> mol Al trong hh đầu là: 0.06*3=0.18
=> mAl=0.18*27=4.86 mol => B
-dream chemical-
 
N

nguyen_van_ba

Bổ sung đề:

1) Hợp chất X tạo bởi kim loại M có hóa trị không đổi và phi kim A ( nằm ở chu kì 3, nhóm VIA) . Lấy 13 gam X chia làm hai phần:
- Phần 1: tác dụng với oxi tạo ra khí Y.
- Phần 2: tác dụng với dung dich HCl dư tạo ra khí Z.
Trộn Y và Z thu được 7,68g kết tủa vàng và còn lại một chất khí mà khi gặp nước clo tạo dung dịch T. Cho dung dịch T tác dụng với AgNO3 được 22,96g AgCl. Công thức phân tử của X là.
A. FeS B. Fe2S3 C. Al2S3 D.ZnS

giải

Ta có: phi kim A là S (vì cả 4 đáp án đều là S)
Gọi CT của X là: M2Sn

M2Sn + (3n/2)O2 --> M2On + nSO2
M2Sn + 2nHCl --> 2MCln + nH2S

=> Khí Y là SO2, khí Z là H2S

SO2 + 2H2S --> 2H2O + 3S
................................0,24

TH1: Khí dư là SO2
SO2 + Cl2 + 2H2O ---> H2SO4 + 2HCl

nAgCl=0,16 => nHCl=0,16 => nSO2=0,16/2=0,08 mol
=> n(S trong X)= n(SO2 dư) + nS = 0,08+0,24=0,32 mol
=> n(X)=0,32/n => M(X)=13/(0,32/n)=40,625n
=> 2M+32n=40,625n => M=4,3125n => Loại TH này

TH2: Khí dư là H2S
H2S + 4Cl2 + 4H20 ---> H2S04 + 8HCl.

nAgCl=0,16 => nHCl=0,16 => nH2S=0,16/8=0,02
=> n(S trong X)= n(H2S dư) + nS = 0,02+0,24=0,26 mol
=> n(X)=0,26/n => M(X)=13/(0,26/n)=50n
=> 2M+32n=50n => M=9n => n=3 và M=27 (Al)
=> Công thức phân tử của X là: Al2S3 => đáp án C

---»™ (¯ Nhóm 1 ¯)™«---
 

Hoá học là đam mê

Học sinh
Thành viên
23 Tháng một 2020
63
55
21
Bắc Giang
Trường trung học cơ sở ngô sĩ liên
1)ta thấy :
A là S
Y là SO2
Z là H2S
Sau pư còn lại khí H2S.
$H_2S+4Cl_2+4H_20 \to H_2S0_4+8HCl.$
Gọi klg p1=a gam.
=>klg p2=ka gam.
Ta tim dc k=2,25.
=>a+2,25a=13.
=>a=4 g.
nM2Sn=0,08/n.
=>M(M2Sn)=50n.
=>M=9n.
=>n=3=>M=27(Al).
X la Al2S3.=> C
-dream chemical-
Vì sao lại tìm được k=2,25 vậy bạn?
 
  • Like
Reactions: Kayaba Akihiko
Top Bottom