cần chứng minh bdt

C

conga222222

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

\[\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
a + b + c = 1\\
a,b,c > 0
\end{array} \right.\\
\to \frac{{\sqrt a }}{{b + c}} + \frac{{\sqrt b }}{{c + a}} + \frac{{\sqrt c }}{{a + b}} \ge \frac{{3\sqrt 3 }}{2}
\end{array}\]
bài này thay b+c=1-a,... vào bdt rồi cm thì mình làm đc nhưng mà không thích cách này lắm có ai có cách cm nào khác hem chỉ mình với :D
 
B

bosjeunhan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

\[\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
a + b + c = 1\\
a,b,c > 0
\end{array} \right.\\
\to \frac{{\sqrt a }}{{b + c}} + \frac{{\sqrt b }}{{c + a}} + \frac{{\sqrt c }}{{a + b}} \ge \frac{{3\sqrt 3 }}{2}
\end{array}\]
bài này thay b+c=1-a,... vào bdt rồi cm thì mình làm đc nhưng mà không thích cách này lắm có ai có cách cm nào khác hem chỉ mình với :D

Bài này nhiều cách lắm. Một ví dụ nhé :)
$2=2a+b+c+b+c \ge 3.\sqrt[3]{2a.(b+c)^2}$
 
Top Bottom