Hóa 8 Cân bằng phương trình

Andrea Valerie

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2015
101
122
61

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
a,Có các loại sắt oxit là [imath]FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/imath] trong đó sắt từ là [imath]Fe_3O_4[/imath]
Ta thấy [imath]Fe_2O_3[/imath] đã có hóa trị cao nhất lên không thể tá dụng được với [imath]O_2[/imath] được nữa
Nên sắt oxi ở đây là [imath]FeO[/imath]
Ptpư :[imath]6FeO + O_2 \to 2Fe_3O_4[/imath]
b, [imath]4Fe(NO_3)_3 \to 2Fe_2O_3 + 12NO_2 + 3O_2[/imath]
Hình như bạn viết nhần chất thứ 2 của sản phẩm rồi nhà chứ mình chưa gặp chất tên là "nitohidroxit" bao giờ cả
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
View previous replies…

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
18
Bình Định
a,Có các loại sắt oxit là [imath]FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/imath] trong đó sắt từ là [imath]Fe_3O_4[/imath]
Ta thấy [imath]Fe_2O_3[/imath] đã có hóa trị cao nhất lên không thể tá dụng được với [imath]O_2[/imath] được nữa
Nên sắt oxi ở đây là [imath]FeO[/imath]
Ptpư :[imath]6FeO + O_2 \to 2Fe_3O_4[/imath]
b, [imath]4Fe(NO_3)_3 \to 2Fe_2O_3 + 12NO_2 + 3O_2[/imath]
Hình như bạn viết nhần chất thứ 2 của sản phẩm rồi nhà chứ mình chưa gặp chất tên là "nitohidroxit" bao giờ cả
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisEm nghĩ ý bạn sắt oxit ở đây là [imath]Fe_xO_y[/imath] ấy anh. Hôm qua bạn ấy cũng có hỏi một câu tương tự như vậy ạ
 

Andrea Valerie

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2015
101
122
61
a,Có các loại sắt oxit là [imath]FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/imath] trong đó sắt từ là [imath]Fe_3O_4[/imath]
Ta thấy [imath]Fe_2O_3[/imath] đã có hóa trị cao nhất lên không thể tá dụng được với [imath]O_2[/imath] được nữa
Nên sắt oxi ở đây là [imath]FeO[/imath]
Ptpư :[imath]6FeO + O_2 \to 2Fe_3O_4[/imath]
b, [imath]4Fe(NO_3)_3 \to 2Fe_2O_3 + 12NO_2 + 3O_2[/imath]
Hình như bạn viết nhần chất thứ 2 của sản phẩm rồi nhà chứ mình chưa gặp chất tên là "nitohidroxit" bao giờ cả
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisNitơ đioxit em gõ nhầm
 
  • Like
Reactions: The Ris

Andrea Valerie

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2015
101
122
61
a,Có các loại sắt oxit là [imath]FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/imath] trong đó sắt từ là [imath]Fe_3O_4[/imath]
Ta thấy [imath]Fe_2O_3[/imath] đã có hóa trị cao nhất lên không thể tá dụng được với [imath]O_2[/imath] được nữa
Nên sắt oxi ở đây là [imath]FeO[/imath]
Ptpư :[imath]6FeO + O_2 \to 2Fe_3O_4[/imath]
b, [imath]4Fe(NO_3)_3 \to 2Fe_2O_3 + 12NO_2 + 3O_2[/imath]
Hình như bạn viết nhần chất thứ 2 của sản phẩm rồi nhà chứ mình chưa gặp chất tên là "nitohidroxit" bao giờ cả
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisSắt oxit ý em là ý của "The Ris" đấy ạ
 
Top Bottom