Hóa 8 Cân bằng phương trình hóa học

Chử Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng bảy 2021
206
147
51
Hà Nội
Vạn Phúc
  • Like
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Cân bằng phương trình hóa học sau bằng phương pháp đại số: Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O
Chử NhiĐầu tiên bạn tách ra thành 2 PT
PT này cb bình thương nha: [imath]Al + 4HNO_3 -> Al(NO_3)_3 + NO + H_2O[/imath] (1)
PT này đặt ẩn: [imath]xAl + 2yHNO_3 -> xAl(NO_3)_3 + zN_2O + yH_2O[/imath] (*)
Bảo toàn N: 2y=3x+2z
Bảo toàn O: 6y=9x+z+y
=> 3x=8z . Chọn z=1 => x= [imath]\dfrac{8}{3}[/imath] => y=[imath]\dfrac{15}{3}[/imath] thay vào (*) và nhân cả 2 vế với 3(cho đẹp) ta được:
[imath]8Al + 30HNO_3 -> 8Al(NO_3)_3 + 3N_2O + 15H_2O[/imath] (2)
Cộng (1) và (2) ta được:
[imath]9Al + 34HNO_3 -> 9Al(NO_3)_3 + NO + 3N_2O + 17H_2O[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm cách làm tương tự tại đây: Phương pháp cân bằng PTHH
 
Top Bottom