Hóa 10 Cân bằng phản ứng

World Hello

Học sinh
Thành viên
5 Tháng bảy 2022
85
49
26
16
Hà Nội
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho phản ứng: FeS + H₂SO₄ (đặc) → Fe₂(SO₄)₃ + SO₂ + H₂O
9x | 2FeS → 2Fe⁺³ + 2S⁺⁶ + 18e
1x | S⁺⁶ + 2e → S⁺⁴
→ Hệ số tỉ lượng ứng với chất oxy hóa và chất khử là 9 và 1.
Cân bằng: 2FeS + 10H₂SO₄ (đặc) → Fe₂(SO₄)₃ + 9SO₂ + 10H₂O

Em không hiểu cách đặt hệ số cho lắm.
 
Last edited:

Minh Văn Vũ

Học sinh
Thành viên
7 Tháng mười 2021
73
40
26
Hà Nội
Hệ số tỉ lượng của phản ứng hóa học là số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của các chất tham gia tương tác được ghi trong phương trình phản ứng hóa học. Hay nói cách khác thì đó chính là các hệ số cân bằng trong phương trình hóa học
 
Top Bottom