Sử 9 cách mạng thanh niên và tân việt cách mạng đảng

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,361
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền

Viên9xx

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng một 2019
5
3
6
22
Quảng Ngãi
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
Tân Việt mô phỏng các hoạt động của HVNCMTN. Tân Việt ra đời và hoạt động trong bối cảnh HVNCMTN phát triển mạnh, lí luận và tư tưởng của CNMLN có ảnh hưởng mạnh mẽ, cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến của Đảng đi theo HVNCMTN. Từ đó trong nội bộ Tân Việt diến ra cuộc đấu tranh giữa 2 khuynh hướng CM và cãi lương, cuối cùng xu hướng CM theo quan điểm VS chiếm ưu thế =>> Dẫn đến sau này thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9-1930).
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,361
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
ồ không, bạn V. giải thích y như trong sách giáo khoa; cái này khi giảng dạy mà trả lời kiểu này thì có đứa sẽ đồng ý và có đứa không đồng ý (nó cắt cớ là chưa hiểu), chẳng nhẽ bạn chơi "đánh bài chuồn" à !
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có ưu thế hơn, vì có nền tảng tư tưởng vững chắc là tư tưởng vô sản của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; tư tưởng này phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của nhân dân (giải phóng thân phận khỏi ách bóc lột của thực dân - phong kiến). Tổ chức rõ ràng thì đơn giản thôi, Hội này có Tổng bộ đứng đầu các cơ quan cách mạng cả nước, ở ba kỳ thì có kỳ bộ... (thống nhất, cụ thể). Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có Điều lệ (giống như các quy định chung của Hội) thống nhất, quy định "Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phụ trách tổ chức và lĩnh đạo cuộc cách mạng ở Việt Nam hết sức phấn đấu để thu phục lấy đại bộ phận thợ thuyền, dân cày và binh lính, dẫn đạo cho quần chúng lao khổ bị áp bức ấy liên hiệp với vô sản giai cấp thế giới để một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chế độ phong kiến và chủ nghĩa tư bản mà dựng lên chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và binh lính; một mặt tham gia vào cuộc thế giới cách mạng sản trừ tư bản chủ nghĩa cả thế giới đặng thực hiện chủ nghĩa cộng sản" (xem: Viện Sử học (2007), Lịch sử Việt Nam, tập VIII (1919-1930), các chương VIII và IX, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội)
 
  • Like
Reactions: Võ Thu Uyên
Top Bottom