Sử 12 Cách Mạng Tháng Tám năm 1945

Trần Hà Ly

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2022
28
48
6
18
Lào Cai
Last edited by a moderator:

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Ngoài các cách trên bạn có thể tham khảo thêm cách này của mình nha! Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Khó khăn.
Ngoại xâm và nội phản

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào nước ta theo sau là các đảng phái tay sai hòng cướp chính quyền.
- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta.
- Trên cả nước: còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp, theo lệnh Anh chống phá cách mạng.
Đối nội:
- Chính quyền cách mạng: chưa được củng cố, lực lượng vũ trang non yếu.
- Nạn đói: chưa được khắc phục, đời sống nhân dân khó khăn.
- Tài chính: ngân sách Nhà nước trống rỗng, tiền mất giá của Trung Hoa Dân Quốc tung ra thị trường làm tài chính nước ta rối loạn.
- Nạn dốt: hơn 90 % dân số mù chữ, cờ bạc, rượu chè, tệ nạn mê tín dị đoan phổ biến.
=>Đất nước đúng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”
Thuận lợi cơ bản
- Nhân dân đã giành quyền làm chủ, gắn bó với chế độ.
- Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.
- Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào cách mạng dâng cao ở nhiều nước thuộc địa, phụ thuộc và tư bản.
Bạn xem lại câu hỏi ạ nó bị sai mốc thời gian,cách mạng tháng 8 năm 1945 ạ
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại:https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-co-ban-den-nang-cao-tat-ca-cac-mon.827998/

Chúc bạn có một ngày tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
 
Last edited:
  • Love
Reactions: Trần Hà Ly

Trần Hà Ly

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2022
28
48
6
18
Lào Cai
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Ngoài các cách trên bạn có thể tham khảo thêm cách này của mình nha! Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Khó khăn.
Ngoại xâm và nội phản

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào nước ta theo sau là các đảng phái tay sai hòng cướp chính quyền.
- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta.
- Trên cả nước: còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp, theo lệnh Anh chống phá cách mạng.
Đối nội:
- Chính quyền cách mạng: chưa được củng cố, lực lượng vũ trang non yếu.
- Nạn đói: chưa được khắc phục, đời sống nhân dân khó khăn.
- Tài chính: ngân sách Nhà nước trống rỗng, tiền mất giá của Trung Hoa Dân Quốc tung ra thị trường làm tài chính nước ta rối loạn.
- Nạn dốt: hơn 90 % dân số mù chữ, cờ bạc, rượu chè, tệ nạn mê tín dị đoan phổ biến.
=>Đất nước đúng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”
Thuận lợi cơ bản
- Nhân dân đã giành quyền làm chủ, gắn bó với chế độ.
- Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.
- Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào cách mạng dâng cao ở nhiều nước thuộc địa, phụ thuộc và tư bản.
Bạn xem lại câu hỏi ạ nó bị sai mốc thời gian,cách mạng tháng 8 năm 1945 ạ
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại:https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-co-ban-den-nang-cao-tat-ca-cac-mon.827998/

Chúc bạn có một ngày tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006Em cảm ơn chị ạ
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Em hãy chỉ ra khó khăn và thuận lợi của nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1975?
Trần Hà LyCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Ngoài các cách trên bạn có thể tham khảo thêm cách này của mình nha! Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
* Thuận lợi:
+ Miền Bắc : Trải qua hơn 20 năm ( 1954 - 1975 ) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
+ Miền Nam: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mỹ cùng bộ chính quyền chủ nghĩa Sài Gòn bị sụp đổ
* Khó khăn:
+ Miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do chiến tranh phá hoại của Mỹ.
+ Miền Nam đã được giải phóng như những thiệt hại của chế độ cũ vẫn tồn tại
+ Làng mạc, thành phố bị tàn phá
+ Kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa như lệ thuộc vào bên ngoài.
+ Tỉ lệ dân cư mù chữ cao
Bạn ơi, bạn xem lại giúp mình câu hỏi với nhé, sau cách mạng tháng Tám năm 1945, còn sau năm 1975 là cuộc kháng chiến chống Mĩ
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại:TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn

Chúc bạn có một ngày tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
 
Last edited:

Trần Hà Ly

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2022
28
48
6
18
Lào Cai
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Ngoài các cách trên bạn có thể tham khảo thêm cách này của mình nha! Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
* Thuận lợi:
+ Miền Bắc : Trải qua hơn 20 năm ( 1954 - 1975 ) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
+ Miền Nam: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mỹ cùng bộ chính quyền chủ nghĩa Sài Gòn bị sụp đổ
* Khó khăn:
+ Miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do chiến tranh phá hoại của Mỹ.
+ Miền Nam đã được giải phóng như những thiệt hại của chế độ cũ vẫn tồn tại
+ Làng mạc, thành phố bị tàn phá
+ Kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa như lệ thuộc vào bên ngoài.
+ Tỉ lệ dân cư mù chữ cao
Bạn ơi, bạn xem lại giúp mình câu hỏi với nhé, sau cách mạng tháng Tám năm 1945, còn sau năm 1975 là cuộc kháng chiến chống Mĩ
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại:TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn

Chúc bạn có một ngày tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
Huỳnh Thị Bích TuyềnEm cảm ơn chị ạ
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
759
166
17
Lào Cai
Lào Cai
Em hãy chỉ ra khó khăn và thuận lợi của nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1975?
Trần Hà LyCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Ngoài các cách trên bạn có thể tham khảo thêm cách này của mình nha! Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Khó khăn
- Sau cách mạng tháng Tám, nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Quân đội các nước dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật lũ lượt kéo vào nước ta.
- Bắc vĩ tuyến 16: Gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai ( VIệt quốc, Việt cách) với danh nghĩa quân Đồng minh tràn vào miền Bắc, âm mưu cướp ghính quyền của ta.
- Nam vĩ tuyến 16: Hơn 1 vạn quân Anh kéo vào giải giáp quân Nhật, đã tạo điều kiện cho Pháp trở lại xâm lược nước ta
- Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chóng phá cách mạng.
- Chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng vũ trang còn yếu.
- Kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 vẫn còn đe dọa nghiêm trọng.tiếp đó tình trạng lụt lội , hạn hán kéo dài làm cho đồng ruoongj không cày cấy dược
- Văn hóa hơn 90% dân số mù chữ, tồn tại nhiều tệ nạn xã hội.
- Tài chính Ngân quỹ nhà nước trống rỗng, lạm phát tăng, ngoài ra quân Trung Hoa Dân quốc ép ta dùng tiền (Quan Kim và Quốc Tệ), làm cho tình hình tài chính thêm rối loạn.
- Đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Thuận lợi.
- Nhân ta giành dược quyền làm chủ,phấn khởi gắn bó với chế độ mới
- Cách mạng nước ta Có Đảng, Bác Hồ sáng suốt lãnh đạo.
- Trên thế giới Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, hệ thống XHCN hình thành so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng Việt Nam.
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình
À bạn ơi mình có một lưu ý nho nhỏ: Cách mạng tháng Tám là ở năm 1945 chứ không phải 1975 nha^^
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại:https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-co-ban-den-nang-cao-tat-ca-cac-mon.827998/

Chúc bạn có một ngày tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
 
  • Love
Reactions: Trần Hà Ly

Trần Hà Ly

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2022
28
48
6
18
Lào Cai
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Ngoài các cách trên bạn có thể tham khảo thêm cách này của mình nha! Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Khó khăn
- Sau cách mạng tháng Tám, nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Quân đội các nước dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật lũ lượt kéo vào nước ta.
- Bắc vĩ tuyến 16: Gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai ( VIệt quốc, Việt cách) với danh nghĩa quân Đồng minh tràn vào miền Bắc, âm mưu cướp ghính quyền của ta.
- Nam vĩ tuyến 16: Hơn 1 vạn quân Anh kéo vào giải giáp quân Nhật, đã tạo điều kiện cho Pháp trở lại xâm lược nước ta
- Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chóng phá cách mạng.
- Chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng vũ trang còn yếu.
- Kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 vẫn còn đe dọa nghiêm trọng.tiếp đó tình trạng lụt lội , hạn hán kéo dài làm cho đồng ruoongj không cày cấy dược
- Văn hóa hơn 90% dân số mù chữ, tồn tại nhiều tệ nạn xã hội.
- Tài chính Ngân quỹ nhà nước trống rỗng, lạm phát tăng, ngoài ra quân Trung Hoa Dân quốc ép ta dùng tiền (Quan Kim và Quốc Tệ), làm cho tình hình tài chính thêm rối loạn.
- Đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Thuận lợi.
- Nhân ta giành dược quyền làm chủ,phấn khởi gắn bó với chế độ mới
- Cách mạng nước ta Có Đảng, Bác Hồ sáng suốt lãnh đạo.
- Trên thế giới Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, hệ thống XHCN hình thành so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng Việt Nam.
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình
À bạn ơi mình có một lưu ý nho nhỏ: Cách mạng tháng Tám là ở năm 1945 chứ không phải 1975 nha^^
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại:https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-co-ban-den-nang-cao-tat-ca-cac-mon.827998/


Chúc bạn có một ngày tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
Nguyệt Đang Ôn ThiEm cảm ơn chị ạ mà chị ơi làm sao để sửa từ 1945 thành 1975 ạ? Em không thấy chỗ sửa mong chị giải đáp ạ
 
View previous replies…

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Top Bottom