Hóa 12 Cách giải nhanh

minhloveftu

Học sinh gương mẫu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,094
2,564
476
Quảng Trị
Trường Đời

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
346
410
66
View attachment 208176
có thể giúp em cách làm 2 câu này nhanh với đc không ạ (câu 2 có thể biện luận rõ hơn giúp em với ạ) @ltv51
landghost

Câu 1:
X: C3H4 0,15 mol. C2H2 0,1, C2H6 0,2 và H2 0,6 mol => mol X = 1,05
mX = mY = 40*0,15 + 26*0,1 + 30*0,2 + 2*0,6 = 15,8
Mol Br2 = 8/160 = 0,05
Y: ankin x mol, anken 0,05 và ankan+ H2 dư 0,65 => mol Y = 0,7 + x
Mol H2 phản ứng = mol X - mol Y = 0,35 - x
Bảo toàn mol pi : 2*0,15 + 2*0,1 = 0,35-x + 2x + 0,5 => x = 0,1
Mol Y = 0,8 => MY = 15,8/0,8 = 19,75 => a = 9,875 => câu A

Câu 2:
X: A: CH6O3N2 a mol, B: C3H12O3N2 b mol
X + NaOH -> khí Y + chất vô cơ Z và Z + HCl cho khí => Z có muối của axit yếu
A: CH3-NH3-NO3 -> CH3NH2 + NaNO3 + H2O
------a------------------------------a
B: C2H5-NH3-CO3--NH4 -> C2H5-NH2 + Na2CO3 + NH3 + H2O
---b----------------------------------------------------b------------------b----------------b
Na2CO3+2HCl -> CO2 + 2NaCl + H2O
b----------------------------b
Mol CO2 = b = 0,04
mX = 94a + 124b = 6,84 => a = 0,02
Khí Y: CH3NH2 a mol, C2H5NH2 b mol và NH3 b mol
=> Mol Y = mol HCl = a + 2b = 0,1
m muối = mY + mHCl = 31a + 45b + 17b + 36,5*0,1 = 6,75 => câu C
 
  • Like
Reactions: minhloveftu

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
View attachment 208176
có thể giúp em cách làm 2 câu này nhanh với đc không ạ (câu 2 có thể biện luận rõ hơn giúp em với ạ) @ltv51
landghost
Câu 1:
2 C3H4 = 3 C2H2 + H2
0,15----------0,225-----0,075
C2H6 = C2H2 + 2 H2
0,2---------0,2--------0,4
Qui hh X thành C2H2 0,525 mol, H2 1,075 mol => mol X = 1,6
mX = mY = 26*0,525 + 2*1,075 = 15,8
Gọi x là mol C2H2 dư => mol Y = 0,7 + x
Mol H2 phản ứng = mol X - mol Y = 0,9 - x
Mol Br2 = 0,05
Bảo toàn mol pi: 2*0,525 = 0,05 + (0,9-x) => x = 0,1
=> Mol Y = 0,8 và MY = 15,8/0,8 = 19,75
=> dY/H2 = a = 9,875
 
  • Like
Reactions: minhloveftu
Top Bottom