Cách điều chế hợp chất hidrocacbon

T

trackie

nếu la h/c vô cơ thì mình chỉ biết được pt nay thui:p,thông cảm nhá;)
CaC2 + 2H2O --> C2H2 + Ca(OH)2
 
Q

qyounglady9x

điều chế hợp chất hữu cơ

Điều chế
*CH4
C + 2H2------>CH4 dk:nhiệt độ
Al4C3 + 12H2O------>4Al(OH)3 + 3CH4
CH3COOH + NaOH ---------->Na2CO3 + CH4 đk,xt:Cao,nhiệt độ
*C2H4
C2H2 + H2------->C2H4 xt;Ni
C2H5OH -------> C2H4 + H2O xt:H+
C2H4Br2 + Zn -----> ZnBr2 + C2H4
C4H10------->C2H4 + C2H6 xt: CRK
C3H8------->C2H4 + CH4 xt:CRK
*C2H2
CaC2 + 2H2O-----> Ca(OH)2 + C2H2
2CH4------->C2H2 +3H2 dk,xt:1500 độ C,làm lạnh nhanh
C2H2Br4 + 2Zn------>2ZnBr2 +C2H2
C2H4Br2 +2KOH ---->C2H2 + 2KBr +2H2O xt:rượu
Ag2C2 + 2HCl--------->2AgCl + C2H2
2C + H2--------> C2H2 dk:3000 độ C
*C6H6
3C2H2-------->C6H6 đk,xt:600 độ C,cac bon
C6H12-------->C6H6 + 3H2 đk,xt:300 độ C,Pd
 
P

podzuong

xin chào

phương trình điều chế ch4 thứ 3 của bạn phải là Ch3cooNa + Naoh... mới đúng chứ nhỉ
 
Top Bottom