Hóa 12 Cacbonhidrat

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
1,
[imath]C_1[/imath] ta có [imath]CH_3NH_3[/imath] : metyl amin và là amin bậc 1
[imath]C_2[/imath] ta có [imath]C_2H_5NH_3[/imath] : etyl amin và cũng là amin bậc 1, [imath]CH_3-CH_2-CH_3[/imath] đi metyl amin và là amin bậc 2
[imath]C_3[/imath] ta có [imath]C_3H_7_NH_3[/imath] : propyl amin là amin bậc 1, [imath]CH_3_NH_3C_2H_5[/imath] etylmetylamin là amin bậc 2 và [imath](CH_3)_3N[/imath] trimetylamin là amin bậc 3
2,
Dùng phản ứng tráng gương ta phân ra được 2 nhóm :
Có tráng gương : Glu,Fru sau đó ta dùng [imath]Br_2/H_2O[/imath] ta phân biệt được Glu vì nó làm mất màu [imath]Br_2/H_2O[/imath]
Không có tráng gương : [imath]C_2H_5OH,C_3H_5(OH)_3,C_{12}H_{22}O_{11}[/imath] ta dùng [imath]Cu(OH)_2[/imath]
Không hoàn tan : [imath]C_2H_5OH)_2[/imath]
Hoàn tan [imath]Cu(OH)_2: C_3H_5(OH)_3,C_{12]H_{22}O_{11}[/imath]
Sau đó ta thuy phân 2 dung dịch trên trong [imath]H^+[/imath] loãng sản phẩm của dunh dịch nào tráng gương thì là của [imath]C_{12}H_{22}O_{11}[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
19
Thái Bình
[imath]3. n_{CH_3COOC_2H_5}= 0,05[/imath] mol; [imath]n_{HCOOC_2H_5}=0,1[/imath] mol; [imath]n_{HCOOCH_3}=0,1[/imath] mol
m muối=[imath]m_{CH_3COONa}+ m_{HCOONa} = 0,05.82 + 0,2.68= 17,7g[/imath]
4. n Glu= 0,1 mol; n Fruc= 0,05 mol; n sac= 0,1 mol
n Ag = 2.0,1+ 2.0,05= 0,3 mol
m Ag= 32,4g

Em tham khảo 2 câu còn lại nha.
 

Hoang Anh Tus

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng hai 2019
373
296
76
Ninh Bình
khanh thien
[imath]3. n_{CH_3COOC_2H_5}= 0,05[/imath] mol; [imath]n_{HCOOC_2H_5}=0,1[/imath] mol; [imath]n_{HCOOCH_3}=0,1[/imath] mol
m muối=[imath]m_{CH_3COONa}+ m_{HCOONa} = 0,05.82 + 0,2.68= 17,7g[/imath]
4. n Glu= 0,1 mol; n Fruc= 0,05 mol; n sac= 0,1 mol
n Ag = 2.0,1+ 2.0,05= 0,3 mol
m Ag= 32,4g

Em tham khảo 2 câu còn lại nha.
MuHaiWCho em hỏi câu 4 chỗ nag sao mình còn nhân 2.0.05 vậy ạ
 
  • Like
Reactions: The Ris and MuHaiW
View previous replies…
Top Bottom