Hóa 12 Cacbonhiđrat

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
605
675
106
Cần Thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là
A. 405.
B. 486.
C. 324.
D. 297.
Câu 2: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (H2SO4 là xúc tác) thu được 11,10 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat và 6,60 gam axit axetic. Thành phần phần % theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là
A. 76,84%; 23,16%.
B. 70,00%; 30,00%.
C. 77,84%; 22,16%.
D. 77,00%; 23,00%.
Câu 3: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1 a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là
A. 90%.
B. 10%.
C. 80%.
D. 20%.
Mọi người giải giúp em, xin cảm ơn rất nhiều!
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,033
4,696
764
19
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Câu 1. Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là
Ta có
$m_{dd}$ giảm =$m_{CaCO_3}-m_{CO_2}=132g$
$\rightarrow m_{CO_2}=4,5 mol$
$(C_6H_10O_5)_n \rightarrow 2nCO_2$
$162 \rightarrow 88$
Lý thuyết: $364,5 \leftarrow--- 198$
Thực tế $m_{tinh bot}=405 g$
Câu 2: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (H2SO4 là xúc tác) thu được 11,10 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat và 6,60 gam axit axetic. Thành phần phần % theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là
$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n+2n(CH_3CO)_2O \rightarrow [C_6H_7O_2(OH)(CH_3COO)_2]_n+2nCH_3COOH$

$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n+3n(CH_3CO)_2O \rightarrow [C_6H_7O_2(CH_3COO)_3]_n+3nCH_3COOH$

Gọi số mol của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat là a, b
$2a+3b=0,11$
$246a+288b=11,1$
$\rightarrow a=0,01 $ $b=0,03 mol$
Câu 3: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1 a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là
$m_{C_2H_5OH}=73,6g$
Oxi hóa ancol etylic
$m_{C_2H_5OH}=0,1a=7,36g$
Lý thuyết : $n_{CH_3COOH}=0,16 mol$
Thực tế : $n_{CH_3COOH}=n_{NaOH}=0,144 mol$
$\rightarrow H=90$ %
__________________
Có gì không hiểu bạn cứ hỏi ở dưới nha! :Tonton6
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại: Thiên Đường Kiến Thức nha:Tonton16
 
Top Bottom