Hóa 12 Cacbonhiđrat

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
608
676
121
Cần Thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Chia hỗn hợp tinh bột và glucozơ thành hai phần bằng nhau. Hòa tan phần thứ nhất trong nước rồi cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 2,16 gam Ag. Đun phần thứ hai với dung dịch H2SO4 loãng, sau đó trung hòa hết axit dư bằng NaOH rồi cũng cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 7,56 gam Ag. Khối lượng tinh bột trong hỗn hợp đầu là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108)
A. 4,05 gam.
B. 16,2 gam.
C. 11,34 gam.
D. 8,1 gam.
Câu 2: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 60% rồi hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 4 lít dung dịch NaOH 0,5M (d = 1,05g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ là 3,211%. Giá trị của m là
A. 300.0.
B. 450.0.
C. 192,9.
D. 225,0.
Câu 3: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic [tex] 8^{o}[/tex] với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là
A. 2,47%.
B. 7,99%.
C. 2,51%.
D. 3,76%.
Mọi người giải giúp em, xin cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,034
4,704
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Câu 1: Chia hỗn hợp tinh bột và glucozơ thành hai phần bằng nhau. Hòa tan phần thứ nhất trong nước rồi cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 2,16 gam Ag. Đun phần thứ hai với dung dịch H2SO4 loãng, sau đó trung hòa hết axit dư bằng NaOH rồi cũng cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 7,56 gam Ag. Khối lượng tinh bột trong hỗn hợp đầu là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108)
P1:
$n_{Ag}=0,02 mol$
$\rightarrow n_{glucozo}=0,01 mol$ ( mỗi phần )
P2:
$n_{Ag}=0,07 mol$
Tinh bột bị thủy phân tạo thành glucozo
$\rightarrow \sum n_{glucozo}=0,035 mol$
$\rightarrow n_{tinh bot}=0,025 mol$ ( mỗi phần )
$\rightarrow \sum n_{tinh bot}=0,05 mol$
Câu 2: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 60% rồi hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 4 lít dung dịch NaOH 0,5M (d = 1,05g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ là 3,211%. Giá trị của m là
Dung dịch chứa 2 muối là $Na_2CO_3$ và $NaHCO_3$
Gọi a, b là số mol của 2 muối
$\rightarrow n_{CO_2}=a+b$
$n_{NaOH}=2 mol \rightarrow 2a+b=2$
$m_{dd NaOH}=4200 g$
Ta có : $\frac{106a}{44(a+b)+4200}+\frac{84b}{44(a+b)+4200}=0,03211$
Hai pt 2 ẩn đến đây e tự giải tiếp nhé
Câu 3: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8o8o 8^{o} với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là
$V_{C_2H_5OH}=36,8 ml \rightarrow m_{C_2H_5OH}=29,44 g \rightarrow n_{C_2H_5OH}=0,64 mol$
$V_{H_2O}=423,2g$
$\rightarrow m_{H_2O}=423,2g$
$\rightarrow m_{dd C_2H_5OH}=452,64g$
$n_{CH_3COOH}=0,192 mol$
$n_{O_2}=0,192 mol \rightarrow m_{spu}=458,784g$
$\rightarrow C$ %$=2,51%$
______________________________
Có gì không hiểu bạn cứ hỏi ở dưới nha! :Tonton6
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại: Thiên Đường Kiến Thức nha:Tonton16
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom