Hóa 12 Cacbohidrat

saiki

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tám 2018
26
4
21
20
Bắc Giang
thpt thái thuận

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
mantozo vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá
+ Mantozơ có tính khử do trong phân tử còn nhóm OH hemiaxetal nên có khả năng mở vòng [tex]\Rightarrow -CHO\Rightarrow[/tex] có tính khử
+ Khi thủy phân hoàn toàn matozơ trong môi trường axit cho dung dịch có tính oxi hóa [tex]\rightarrow[/tex] chứng tỏ: matozơ bị thủy phân cho ra các monosaccarit có tính oxi hóa
 
Top Bottom