các phương pháp giải toán đặc trưng của hoá hữu cơ

C

cauchunho_vt_kg@yahoo.com.vn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy 0.282 gam HCHC X, cho sản phẩm qua bình đựng CaCl2 khan và KOH dư. thấy bình đựng CaCL2 tăng 0.194 gam còn bình đựng KOH tăng thêm 0.8 gam.Mặt khác nếu đốt cháy 0.186 gam chất X thì thu được 22.4 ml khí N2(đktc)/biết X chỉ chứa 1 Nguyên tử Nito. công thức của X????.....giúp mình với...:(:(:(:(:(:(:(:(
 
D

dinhking

Đốt cháy 0.282 gam HCHC X, cho sản phẩm qua bình đựng CaCl2 khan và KOH dư. thấy bình đựng CaCL2 tăng 0.194 gam còn bình đựng KOH tăng thêm 0.8 gam.Mặt khác nếu đốt cháy 0.186 gam chất X thì thu được 22.4 ml khí N2(đktc)/biết X chỉ chứa 1 Nguyên tử Nito. công thức của X????.....giúp mình với...:(:(:(:(:(:(:(:(
nNO2 = 0.001
Vì X --->1/2 N2
0.002 <---0.001
=> M=0.186/0.002 = 93
lập tỉ lệ ta sẽ có x=6 y=7; z=0; t=1 (C6H7N)
 
Top Bottom