[Các mem chú ý] ♥♥Đăng kí sinh nhật cho thành viên♥♥ [ Đã bổ sung]

Status
Không mở trả lời sau này.
0

0872

Họ và tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật : 0872

Họ và tên mem, mod được tổ chức sinh nhật : rancanheo

Tên topic: [SNTV] Happy birthday to rắn- cắn- heo

Ngày tháng lập topic: 27- 7- 2013

Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 297- 7- 2001

Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".


hthtb22: OK
 
Last edited by a moderator:
T

tranlinh98

♥Tên topic : ~ Chúc mừng sinh nhật chị yêu ^^ Ljnhchj_5v ~
♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : Tranlinh98
♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : Ljnhchj_5v
♥Ngày tháng lập topic: 25/3/2013
♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 26/3
♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc ( chỉ mang tính chất dự đoán):Tất cả thành viên trên diễn đàn
Trích:
"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên"


hthtb22: OK
 
Last edited by a moderator:
M

mavuongkhongnha

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :mavuongkhongnha

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :0872

♥Tên topic: Happy birthday to ''điệp viên bóng đêm ''

♥Ngày tháng lập topic:30/4/2013

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic):30/4/2001

♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".


hthtb22: duyệt
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : kakashi_hatake

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : clover141

♥Ngày tháng lập topic:30/4/2013

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic):30/4/2001

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

hthtb22: duyệt
 
Last edited by a moderator:
C

cuimuoimuoi_1969

Thành viên lập topic:cuimuoimuoi_1969
Sinh nhật của thành viên:ngungutruong
Tên topic:[SNTV] Háp bi bớt đay huynh khìn
Ngày lập topic:20/5/2013
Ngày sinh nhật chính thức của thành viên:21/5/2013
Dự kiến số người tham dự bữa tiệc ( chỉ mang tính chất dự đoán):tất cả mem trong diendan ^^
Lời cam kết:
"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên"
P/s: em xin phép lập trước, các anh/chị thông cảm [mai hơi bận]
 
L

lolem_theki_xxi

Họ và tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật : lolem_theki_xxi
Họ và tên mem, mod được tổ chức sinh nhật : dragonsquaddd


Tên topic: [SNTV] dragonsquaddd- HPBD thằng em :x

Ngày tháng lập topic: 18-6-2013

Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 20-6-2013

Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".


Donquanhao_ub: Duyệt (Lần sau đừng lập pic trc khi có thông báo đấy :-w)
 
Last edited by a moderator:
C

congchuaanhsang

Họ và tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật: congchuaanhsang
Họ và tên mem, mod được tổ chức sinh nhật: nuthanbongtoi
Ngày, tháng lập topic: 24/6/2013
Ngày sinh nhật chính thức của thành viên (được tạo topic): 24/6/2013
Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên của diễn đàn
Lời cam kết: Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những quy định ở trên.

donquanhao_ub: Duyệt
 
Last edited by a moderator:
V

valyn_khanh_hoa

Họ và tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật : valyn_khanh_hoa

Họ và tên mem, mod được tổ chức sinh nhật : phuphu123

Tên topic: [SNTV] Happy birthday to Papa - phuphu123

Ngày tháng lập topic: 07- 07- 2013

Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 07- 07- 2001

Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

Cảm ơn !

OK
hthtb22.
 
Last edited by a moderator:
K

keohong2000

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : keohong2000

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :lamnun_98

♥Tên topic: [SNTN] Happy birthday to chị Nấm thân yêu-"đóa Hồng Nhung tươi nở tuổi trăng rằm"

♥Ngày tháng lập topic:10/7/2013

♥Ngày sinh nhật của thành viên ( được tạo topic):10/7/1998

♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".


OK Duyệt
hthtb22
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Họ và tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật : kakashi_hatake

Tên topic: [SNTV] Mừng sinh nhật em zai Tuấn kute ^^

Tên thành viên được tổ chức sinh nhật: alexandertuan

Ngày tháng lập topic: 18/07/2013

Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 20/7

Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".


Donquanhao_ub: Duyệt
 
Last edited by a moderator:
H

hoamattroi_3520725127

Thành viên lập topic: hoamattroi_3520725127

Sinh nhật của thành viên: 0973573959thuy

Tên topic: [SNTV] Chúc mừng sinh nhật cô Sư tử nhỏ

Ngày lập topic: 2/8/2013

Ngày sinh nhật chính thức của thành viên: 5/8

Lời cam kết:
Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên

lamnun_98:duyệt
 
Last edited by a moderator:
M

mavuongkhongnha

1.♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :mavuongkhongnha

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : mavuongkhongnha & nkok23ngokxit_baby25 & binbon249

♥Tên topic: Happy birthday to you and me

♥Ngày tháng lập topic: 22/9/2013

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic):

+mavuongkhongnha & nkok23ngokxit_baby25 : 23/9/1996

+binbon249 : 24/9/1996

♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".


2.♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :mavuongkhongnha

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : chuatroi_2000

♥Tên topic: Happy birthday to My Princess

♥Ngày tháng lập topic: 12/11/2013

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 14/11/2000


♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".


lamnun_98:duyệt ạ
 
Last edited by a moderator:
C

congchuaanhsang

Họ và tên mod lập topic tổ chức sinh nhật: congchuaanhsang
Họ và tên mem được tổ chức sinh nhật: hangyeumele
Ngày tháng lập topic: 19/10/2013
Ngày sinh nhật thành viên: 20/10/2013
Tên topic: Happy birthday to my sister
Dự kiến người tham dự bữa tiệc: Tất cả mem của diễn đàn
Cam kết: Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng các quy định ở trên.lamnun_98 : Xin lỗi bạn vì chậm trễ nha.!
Duyệt đơn
 
Last edited by a moderator:
T

thang271998

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :thang271998

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : mua_sao_bang

♥Tên topic: Happy birthday

♥Ngày tháng lập topic: 19/12/2013

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 20/12/1998


♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên


lamnun_98: Duyệt đơn
 
Last edited by a moderator:
G

giapvinh

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :giapvinh
♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :giapvinh(e tổ chức cho em)
♥Ngày tháng lập topic: 27/12/2013
♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic):27/12/2013

lamnun_98 : Duyệt đơn
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : luongpham2000

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : hoatraxanh24

♥Tên topic: [SNTV] Chúc mừng sinh nhật, hoatraxanh24.

♥Ngày tháng lập topic: 24/12/2014

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 24/12

♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên.

Ps: Xin lỗi ạ! E gấp lắm nên mong các chj duyệt sau, nếu không được thì cứ báo cáo lỗi tại e :((


Duyệt! .

 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom