[Các mem chú ý] ♥♥Đăng kí sinh nhật cho thành viên♥♥ [ Đã bổ sung]

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hpthao_99

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : hpthao_99

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : callalily

♥Tên topic: [SNTV] HPBD to my friend - princess callalily

♥Ngày tháng lập topic: 10-8-2012

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 11-8-2012

♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
A

acidnitric_hno3

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : Acidnitric_HNO3

♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : Nach_rat_hoi

♥Tên topic: [SNTV] HPBD to Hui néc

♥Ngày tháng lập topic: 8-8-2012

♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 8-8-2012

♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".
duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
H

hoanang_3112

♥Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : hoanang_3112
♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : wind_chime_tt
♥Ngày tháng lập topic: 09/08/2012
♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 10/08/2012
♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc ( chỉ mang tính chất dự đoán): tất cả mem hocmai
Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên
duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
D

donald_duck

♥Họ tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật: donald_duck
♥Họ tên mem, mod được tổ chức sinh nhật: chieclabuon_35
♥Ngày, tháng lập topic:11/8/2012
♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 11/8/2012
♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: tất cả thành viên ở diễn đàn
Lời cam kết: "Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên"
duyệt .chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
P

pety_ngu

♥Họ tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật: pety_ngu
♥Họ tên mem, mod được tổ chức sinh nhật: kimphuong43kd
♥Ngày, tháng lập topic:11/8/2012
♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 15/8/2012
♥ tên topic [HPBD]♥kimphuong
♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: tất cả thành viên ở diễn đàn
Lời cam kết: "Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên"

__________________
duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
T

thuy2525

Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : thuỵ 2525
♥Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : kute_monkey_98
♥Ngày tháng lập topic: 14/8/2012
♥Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 16/08/2012
♥Dự kiến số người tham dự bữa tiệc ( chỉ mang tính chất dự đoán): tất cả mem hocmai
Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên

duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : Saklovesyao

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : ditruyen_tebao

♥Tên topic: [SNTV] ♫ Háp pi bớt đây tu chị Mướp ♫

♥ Ngày tháng lập topic: 16-8-2012

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 16-8-2012

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
M

mia_kul

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : mia_kul

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : tanpopo_98

♥ Ngày tháng lập topic: 20 gì đấy :-\"

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 28/8

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".
duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
L

linhprothongminh

Họ và tên mem, mod lập topic tổ chức sinh nhật: linhprothongminh
Họ và tên mem, mod được tổ chức sinh nhật: thuongbabycute
Ngày tháng lập topic: 21/8/2012
Ngày sinh nhật của thành viên (được tạo topic):22/8/2012
Tên topic: [HPBD]-my friend
Dự kiến số người tham dự bữa tiệc(chỉ mang tính chất dự đoán): tất cả mem trong diễn đàn
Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên
duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
C

cuong276

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : cuong276

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : 11thanhkhoeo

♥ Ngày tháng lập topic: khoảng ngày 21 gì đấy

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 28/8

♥ Tên topic: happy birth day to anh Thành - 11thanhkhoeo

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
C

cuong276

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : cuong276

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : haibara4869

♥ Ngày tháng lập topic: khoảng mồng 1 gì đấy

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 4/9

♥ Tên topic: [STTV] Happy birth day to my friend - haibara4869

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
S

socviolet

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : Socviolet

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : hellangle98

♥ Ngày tháng lập topic: 29/8

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 30/8

♥ Tên topic: [SNTV] Sweet Birthday To Heo

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
A

acidnitric_hno3

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : Acidnitic_HNO3

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : uzai

♥ Ngày tháng lập topic: 28/8

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 28/8

♥ Tên topic: [SNTV] HPBD to BFF-Bò Sữa

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".
duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
E

elf97

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :elf97

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :try_mybest

♥ Ngày tháng lập topic: 31/8

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 1/9

♥ Tên topic: [STTV] Happy birth day to châu bò

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".
duyệt .chúc vui vẻ
xin lỗi vì duyệt muộn
 
Last edited by a moderator:
H

hellangel98

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :hellangel98

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :socviolet

♥ Ngày tháng lập topic: 2/9

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 2/9

♥ Tên topic: [SNTV] HPBD to Sóc đa màu!

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên"
duyệt .chúc vui vẻ
xin lỗi vì duyệt muộn
 
Last edited by a moderator:
C

clover141

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :clover141

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :smileandhappy1995

♥ Ngày tháng lập topic: 2/9

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 2/9

♥ Tên topic: [STTV] Happy birth day to smileandhappy1995

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên"
duyệt .chúc vui vẻ
xin lỗi vì duyệt muộn


xin lỗi vì lập pic trước khi dc xét nhưng hết cách rồi, mong mod thông cảm giùm
 
Last edited by a moderator:
G

ga_cha_pon9x

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :ga_cha_pon9x

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :candyxbaby

♥ Ngày tháng lập topic: 9/9

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 12/9

♥ Tên topic: [STTV] Happy birth day to đồng nghiệp candyxbaby
♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".
duyệt .chúc vui vẻ
xin lỗi vì duyệt muộn
 
Last edited by a moderator:
C

candyxbaby

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật :candyxbaby

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật :ga_cha_pon9x

♥ Ngày tháng lập topic: 7/9

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 7/9

♥ Tên topic: [STTV] Happy birth day to đồng nghiệp ga_cha_pon9x

♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".

duyệt .chúc vui vẻ
xin lỗi vì duyệt muộn
 
Last edited by a moderator:
A

anhtraj_no1

♥ Họ và tên mem,mod lập topic tổ chức sinh nhật : anhtraj_no1

♥ Họ và tên mem ,mod được tổ chức sinh nhật : yumi_26

♥ Ngày tháng lập topic: 13/9

♥ Ngày sinh nhật của thành viên( được tạo topic): 13/9

♥ Tên topic: [STTV] Happy birth day to yumi_26
♥ Dự kiến số người tham dự bữa tiệc: Tất cả thành viên ở diễn đàn

♥ Lời cam kết:"Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên".
duyệt.chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Thành viên lập topic: Kakashi_hatake
Sinh nhật của thành viên: nkok23ngokxit_baby25
Tên topic: [SNTV] Mừng sinh nhật Nhok nào
Ngày lập topic: 23/9/2012
Ngày sinh nhật chính thức của thành viên: 23/9/2012
Lời cam kết: Tôi cam kết sẽ không spam trong pic mình tạo và làm đúng những gì quy định ở trên
duyệt.Chúc vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom