các huynh đệ pro giúp cái coi bài này ko bít làm :((

H

huntervn11

bai nay co van de rọ toi gja? ta no vo nghien nhung co post cach lam len de? moi nguoi tham khao nha
dau tien sua dung phuong phap duong cheo tim dc so mol H2 = so mol C2H4
dat so mol 2 chat = nhau va cung ban 1 mol
ta co pt C2H4_____ +____ H2 ----------> C2H6
ban dau 1----------------------1------------------ 0
phan ung x--------------------- x------------------ x
con lai (1-x)-----------------( 1-x)-------------- x
co d:B/H2 =9
ta co M tb = 28* (1-x) + 2*(1-x) + 30x= 36x*(1-x)
gia? pt tren se dc la 36x^2 -36x +30=0
Pt vo nghien
noi nguoi xem co j` ko ko dung thj bao nha
 
0

0samabinladen

Hỗn hợp khí A gồm [TEX]C_2H_4 [/TEX]va [TEX]H_2[/TEX].Tỉ khối của A với[TEX] H_2 = 7,5[/TEX].Cho A vào xúc tác Ni đun nóng tạo ra hỗn hợp khí B. Tỉ khối của B với [TEX]H_2 = 9[/TEX]. Tính hiệu suẩt cộng hidro của etilen

Gọi số mol [TEX]C_2H_4[/TEX]phản ứng là y

[TEX]C_2H_4+H_2---->C_2H_6[/TEX]
y_______y________y

[TEX]\frac{d_A}{d_B}=\frac{M_A}{M_B}=\frac{n_B}{n_A} = \frac{7,5}{9}=\frac{5}{6} (m_A=m_B)[/TEX]

Xét [TEX]1 mol A: n_{C_2H_4}=x mol, n_{H_2}=(1-x) mol[/TEX]

[TEX]\rightarrow n_{B}=(x-y)+(1-x-y)+y=\frac{5}{6} \rightarrow y=\frac{1}{6}mol[/TEX]

[TEX]M_{B}=28(x-\frac{1}{6})+2(1-x-\frac{1}{6})+30.\frac{1}{6}=18.\frac{5}{6}[/TEX]

[TEX]\rightarrow x=0,5mol[/TEX]

[TEX]\rightarrow H%=\frac{\frac{100.1}{6}}{0,5}=33,33%[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
G

godlike47

ban binladen giai? giong chi. day minh we.nhung ma sách lại ghi 66,67 roi bài kiểm tra trên hocmai.vn no cũng ghi 66,67
 
P

pttd

Hỗn hợp khí A gồm etilen & hidro.Tỉ khối của A với hidro = 7,5.Cho A vào xúc tác Ni đun nóng tạo ra hỗn hợp khí B. Tỉ khối của B với hidro = 9. Tính hiệu suẩt cộng hidro của etilen :-SS

với d=7,5,sử dụng pp đường chéo ta có:
[TEX]n_{C_2H_4}:n_{H_2}=1:1[/TEX]
giả sử[TEX] n_{C_2H_4.bd}=1(mol)=> n_{H_2.bd}=1(mol)[/TEX]
=>m_A=28+2=30(g)

có [TEX]PTHH: C_2H_4+H_2------->C_2H_6[/TEX]
bđ:---------1----------1-------------------------(mol)
p/ứ: --------x----------x---------------x--------(mol)
sau: ------(1-x)-----(1-x)------------x-----------(mol)

có [TEX]m_A=m_{hh.sau}=30[/TEX]

[TEX]=> \frac{30}{2-x}=9.2=18[/TEX]

[TEX]=>x=0,333333333333333333333333[/TEX]

[TEX]=> H=33,33%[/TEX]
 
Top Bottom