Sinh 12 Các dạng bài tập và phương pháp giải các bài toán về ADN và Gen

ndthien1803

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
8
29
6
28
Cần Thơ
Đại học cần thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:meomun2Chào các em, để có thể giúp các em ôn thi tốt hơn ( cả về ôn thi HK cũng như ôn thi tốt nghiệp) thì hôm nay anh sẽ tổng hợp một số dạng toán thường gặp có liên quan đến ADN và Gen cho các em.
Bài viết của anh gồm 2 phần. Đây là phần thứ nhất, nếu các em thấy hay và bổ ích thì nhớ like và comment để anh tiếp tục viết thêm về các mục khác như ARN, protein cũng như các quy luật di truyền nhé.
Các dạng bài tập về cấu trúc ADN – GEN
Dạng 1: Tương quan giữa tổng nucleotit với chiều dài và khối lượng của ADN

Lý thuyết và cách áp dụng:
- Chiều dài của ADN là 3.4Å ( 1 Å = 10-4 µm = 10-7 mm) vì mỗi chu kỳ xoắn gồm 10 cặp nucleotit và dài 34 Å
- Khối lương trung bình của mỗi nucleotit là 300 đvC.
Gọi N là tổng số nu của 2 mạch, L là chiều dài, M là khối lượng và C là chu kỳ xoắn của ADN thì ta có:
upload_2018-12-22_15-6-51.pngupload_2018-12-22_15-6-51.png
Dạng 2: Xác định tỉ lệ %, số lượng tương ứng các loại nucleotit trong 2 mạch của ADN
Lý thuyết và cách áp dụng:
Các nucleotit trên 2 mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung
Ta có :
upload_2018-12-22_15-8-11.pngupload_2018-12-22_15-8-11.png
Dạng 3: Tương quan giữa % và số lượng các loại nucleotit của AND với số liên kết hidro, liên kết hóa trị
Lý thuyết và cách áp dụng:
- Số liên kết hidro: Dựa theo nguyên tắc bổ sung, A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro
Gọi H là tổng liên kết hidro của ADN thì ta có
H = 2A + 3G = 2A + 3X= 2T + 3G = 2T + 3X = N + G
- Số liên kết hóa trị: Gọi I là số liên kết hóa trị giữa các nucleotit trong 2 mạch đơn của AND thì ta có:
I = N – 2
Số liên kết hóa trị giữa acid và đường là: I = 2(N – 1)

Dạng 4: Tính số lượng nucleotit mỗi loại của từng mạch đơn

Lý thuyết và cách áp dụng:
Gọi A1 T1 G1 X1 là các nucleotit ở mạch thứ nhất
A2 T2 G2 X2 là các nucleotit ở mạch thứ hai
ð A1 (A1%) = T2 (T2%)
T1 (T1%) = A2 (A2%)
G1 (G1%) = X2 (G2%)
X1 (X1%) = G2 (G2%)
Theo nguyên tắc bổ sung ta có:
A = T = T1 + T2 = A1 + A2 = A1 + T1 = A2 + T2
G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2

Bài tập áp dung:
Dạng 1:
1. Một gen dài 0,2482 µm có bao nhiêu chu kỳ xoắn?
2. Một gen dài 0,408 µm có khối lượng là?
3. Gen có 72 chu kỳ xoắn sẽ có chiều dài là bao nhiêu µm?
4. Một gen phân mảnh chứa 925 cặp nucleotit có khối lượng là?
5. Gen phân mảnh chứa 4500 nucleotit gồm 4 đoạn exon và intron xếp xen kẽ nhau có số nu theo tỉ lệ 4:2:1:3. Các đoạn exon dài bao nhiêu Å?

Dạng 2:

1. Gen có tỉ lệ upload_2018-12-22_15-34-53.png. Tỉ lệ phần trăm của từng loại nu của gen là?

2. Gen có X = 3T. Tỉ lệ phần trăm của từng loại nu của gen là?

3. Gen có hiệu số giữa loại T và loại khác bằng 20%. Tỉ lệ phần trăm của từng loại nu của gen là?

4. Gen có X < A và có T2 + X2 = 13%. Tỉ lệ phần trăm của từng loại nu của gen là?

5. Gen có T > X và tích giữa 2 loại nu không bổ sung bằng 4%. Tỉ lệ phần trăm của từng loại nu của gen là?

Dạng 3:

1. Một gen có 300 nu loại A và có G= 40% tổng số nu.
a. Số liên kết hóa trị giữa acid và đường là?
b. Số liên kết giữa các nu và số liên kết hidro là?
c. Khối lượng gen là bao nhiêu?
2. Tồng số liên kết hidro và liên kết hóa trị của một gen là 6448, trong đó số liên kết hidro hơn liên kết hóa trị là 452 liên kết.
a. Gen dài bao nhiêu Å?
b. Số nucleotit mỗi loại trong gen là?

Dạng 4:
1. Trên mạch 1 của gen có tỉ lệ các loại nucleotit A, T, G, X lần lượt là 6:4:7:3. Biết đoạn gen này dài 6120 Å.
a. Tỉ lệ phần trăm từng loại nu ở mạch thứ 2 so với số nu của gen là?
b. Số lượng nu ở mạch 1
c. Số lượng từng loại nu của gen là?
2. Gen có 738 nu loại X. Ở mạch thứ nhất gen có hiệu số giữa nu loại T với nu loại A là 20%. Mạch thứ hai có tổng số giữa 2 loại nu G và X là 60%
a. Gen dài bao nhiêu Å?
b. Nếu mạch 1 có G=2X thì số lượng mỗi loại nu ở mạch thứ 2 là?

Update Phần 2: Các dạng bài tập và phương pháp giải các bài toán về ADN và Gen (tiếp theo)

Chúc các em học tốt!!!!:Tuzki31
 

Attachments

 • upload_2018-12-22_15-32-57.png
  upload_2018-12-22_15-32-57.png
  30.5 KB · Đọc: 205
 • upload_2018-12-22_15-33-29.png
  upload_2018-12-22_15-33-29.png
  30.5 KB · Đọc: 138
 • upload_2018-12-22_15-33-49.png
  upload_2018-12-22_15-33-49.png
  30.5 KB · Đọc: 145
Last edited by a moderator:
Top Bottom