các bạn tham khảo đề of mình nhé

M

my_bluesky179

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi cho cá thể F1 dị hợp 2 cặp gen & có kiểu hình(KH) hạt tròn màu trắng tự thụ phấn, ở F2 thu đc tỉ lệ KH: 54% hạt tròn màu trắng : 21% hạt tròn màu tím : 21% hạt dài, trắng : 4% hạt dài, tím. Bik mỗi tính trạng do 1 gen qui định và gen trội là trội hoàn toàn, gen nằm trên NST thường và mọi diễn biến trong giảm fân of tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt fấn là như nhau. Biện luận và lập sơ đồ lai từ P -> F2. :p:D:)>-
 
N

nguyenhung12

bài này ko khó lắm dựa vào tỷ lệ của kiẻu gen lặn đông hợp để xác đinh kiẻu gen của P và tần ssố hoấn vị gen bạn tự làm nốt nhé
 
T

thanhhai12a2

nếu đã trả lời thì nên viết bài giải nha
nếu gợi ý cũng nên chi tiết một chút
nếu không có thể bị coi là spam
từ gt dễ thấy dài, tím là lặn và các tính trạng di truyền liên kết không hoàn toàn
Quy ước A: tròn; a: dài . B: trắng ; b: tím
Kết quả [tex]F_2[/tex] cho 0,04 [tex]\frac{ab}{ab}[/tex] => [tex]F_1[/tex] cho giao tử ab với tỉ lệ là 0.2
từ đó => KG [tex]F_1[/tex] và tần số hoán vị => viết sơ đồ lai
 
Top Bottom