cac ban cho minh hoi bai nay voi

H

hoanghai230788

bài này khó đỡ quá z
trên cho a,b mà dưới lại tìm max min theo x,y
tìm max trước nha
từ a^2 + b^2= 1 => a+b <= căn 2
áp dụng B.CS
=> a*căn(1+b ) + b*căn(1+a) <= căn[(a^2 + b^2)(1+a+1+b)]
= căn(2+a+b)
<= căn(2+căn2)
dấu "=" xảy ra bạn từ suy ra nha

tìm Min thì hơi dài dòng mình hướng dẫn sơ thôi nha
xét 3 trường hợp
nếu :x=y=0 => A >= -1
nếu:x>0,y>0 => A >0
nếu x<0,y<0
A = x*căn(1-y^2)/căn(1-y) + y*căn(1-x^2)/can(1 -x) (nhân lượng liên hợp zô từng biểu thức)
=>-1<A<1
nếu xy <0 giả sử x<0<y
đặt t=x+y rồi bạn thử suy ngĩ tiếp nha
dùng hàm số xét dấu
=> Min A = - căn((38- 6*căn 2)/27)
 
Top Bottom