Các bài toán chọn lọc ViOlympic 2010-2011 Vòng 5

Thảo luận trong 'Đề thi - Tài liệu lớp 8' bắt đầu bởi minhhoang_vip, 3 Tháng mười một 2010.

Lượt xem: 3,488

?

Các bạn cảm thấy các bài này như thế nào?

Poll closed 13 Tháng mười một 2010.
 1. Phần 1 dễ ợt, phần 2 khó kinh khủng

  0 vote(s)
  0.0%
 2. Phần 1 hơi dễ, phần 2 hơi khó

  0 vote(s)
  0.0%
 3. Bình thường

  0 vote(s)
  0.0%
 4. Phần 1 khỏi phải nói, phần 2 bình thường

  0 vote(s)
  0.0%
 5. Cả 2 phần dễ ợt

  0 vote(s)
  0.0%
 6. Cả 2 phần khó quá

  0 vote(s)
  0.0%

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Tìm hiểu Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 27/7  Vòng 5 theo mình đánh giá là "dễ thở" hơn so với vòng 4.

  1) Bài dễ
  1. Cho , . Biểu thức nhận giá trị nào?
  A. M = 0
  B. M > 0
  C. M < 0

  2. Tìm tập nghiệm của là S = {...} ?

  3. Tìm tập nghiệm của là S = {...} ?

  4. Đa thức được phân tích thành mấy đa thức bậc nhất ? (Có thể phân tích luôn ở đây)
  A. 2
  B. 1
  C. 3
  D. 4

  5. Giá trị tại là một số có mấy chữ số?
  A. 3
  B. 5
  C. 6
  D. 4

  6. Cho vuông tại A, AH là đường cao. D, E lần lượt đối xứng với H qua AB, AC. Kết luận nào sai?
  A. A là trung điểm DE.
  B. A, D, E thẳng hàng.
  C. HD = HE
  D. AD = AH = AE

  7. Cho đều, có cạnh BC = 6 cm và đường thẳng d. Vẽ các điểm A', B', C' lần lượt đối xứng với A, B, C qua d. Kẻ đường cao A'H' của A'B'C'. Tính A'H' xấp xỉ bao nhiêu cm? (Ghi kết quả đã làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  8. Tính
  a)
  b)
  c)
  d) với

  9. Tìm x (hoặc các giá trị x), biết:
  a)
  b)

  10. Phân tích thành nhân tử
  a)
  b)

  2) Bài khó
  1. Cho với . Tính c ?

  2. Cho . Tính ? (Giải thích)
  A. 2
  B. 1
  C. -1
  D. 0

  3. Đa thức được phân tích dưới dạng . Tính a, b, c? (Giải thích)
  A. a = 1; b = 2; c = -3
  B. a = 1; b = 2; c = 3
  C. a = -1; b = 2; c = -3
  D. a = 1; b = -2; c = -3

  4. Tập nghiệm của đa thức là: (Giải thích)
  A. {-1; -5; 1; 5}
  B. {5; 1}
  C. {-1; 5; 1}
  D. {-1; 1}

  5. Nếu độ dài ba cạnh của thỏa mãn thì là tam giác gì ? (Giải thích)

  6. Tìm các giá trị x, biết ?

  7. Tính , biết ?
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2010
 2. 5)
  =
  =
  =
  =
  =(a-b)(b-c)(a-c)
  =0
  => a=b=c => tgiac deu
  6)
  =
  =
  =0
  =>x=0;x=2
  7)
  => =0
  =>
  D0 \forallx
  \forally
  => x=1 ; y=-1
  => x+y=0
   
 3. phananthai4

  phananthai4 Guest

  2) Bài khó
  1. Cho với . Tính c ?

  2. Cho . Tính ? (Giải thích)
  A. 2
  B. 1
  C. -1
  D. 0

  4. Tập nghiệm của đa thức là: (Giải thích)
  A. {-1; -5; 1; 5}
  B. {5; 1}
  C. {-1; 5; 1}
  D. {-1; 1}
  1)16a^2-49(a-c)^2
  =(4a)^2-[7(a-c)]^2
  =(4a-7a+7c)(4a+7a-7c)
  =(-3a+7c)(11a-7c)=0
  TH1:-3a+7c=0
  <=>-21+7c=0
  <=>7c=21
  <=>c=3
  TH2:11a-7c=0
  <=>77-7c=0
  <=>7c=77
  <=>c=11
  Nhung ban oi b=4 o dau the
  2)a^3+b^3+a^2c+b^2-abc
  =(a+b)(a^2-ab+b^2)+c(a^2-ab+c^2)
  =(a+b+c)(a^2-ab+b^2)=0
  4)x^4-4x^2-5
  =x^4-x^3+x^3-x^2+5x^2-5x+5x-5
  =(x^3+x^2+5x+5)(x-1)
  =(x^2+5)(x+1)(x-1)
  Choose D

   

CHIA SẺ TRANG NÀY