Toán 11 c49 cấp số cộng

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,214
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
kpopdancemirrorabc
[imath]u_n=u_{n-1}+(n-1)^2[/imath]
[imath]\Rightarrow u_n=u_{n-2}+(n-1)^2+(n-2)^2[/imath]
[imath]\Rightarrow u_n=u_1+1+2^2+..+(n-1)^2[/imath]
[imath]\Rightarrow u_1=-1+\dfrac{(n-1)n.(2n-1)}{6}[/imath]
[imath]\Rightarrow \lim \dfrac{u_n}{n^3}=\dfrac{-1+\frac{(n-1)n.(2n-1)}{6}}{n^3}=\dfrac{1}3[/imath]
Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé
Ngoài ra em tham khảo thêm tại Lý thuyết dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
 
Top Bottom