bt1

N

nguyenthetu

tớ nghĩ đề bài nên đổi lại thành :có bao nhiêu chất có CTPT là C3H5Cl3 khi thuỷ phân trong NaOH tạo hợp chất hữu cơ đơn chức .
như vậy chỉ có 1 chất có CTCT: Cl3C-CH2-CH3.(tỉ lệ mol 1:3-->sản phẩm là axit C2H5COOH.tỉ lệ mol1:4 -->sản phẩm C2H5COONa)
.
 
Last edited by a moderator:
A

anhthu1290

tớ nghĩ có 2 chất đó. chất đầu là như của Ly
chất thứ 2 có CTCT : C3H5(OH)3 mỗi C đính với 1 nhóm OH
 
N

nguyenthetu

đơn chức chứ có phải đa chức đâu hả thư???
-----------------------------------------------------------
 
A

anhthu1290

ừ hề! t sai rồi! cảm ơn nhá! t nghĩ là đơn chức là chỉ có 1 loại chức
 
V

vinhkqkthp

con deo nao ma nhin quy goi cu . xau kinh khung
..............................................................................
 
Top Bottom