BT trong BTTL của thầy Quang Anh

V

vantoanl10

C

canhcutndk16a.

Tế bào của 1 loài có chứa đột biến chuyển đoạn ở 1 NST,TB này giảm phân sẽ cho các loại giao tử nào???? Đáp án: 2 giao tử bình thường,2 giao tử chuyển đoạn. Học mãi giải thích giúp em,em cảm ơn!

1TB giảm phân cho 4 loại giao tử, khi nó chứa đột biến chuyển đoạn ở 1 NST thì nó sẽ tạo ra 2giao tử bình thường,2 giao tử chuyển đoạn. vẽ mô hình ra sẽ thấy rất rõ :)
 
Top Bottom